EQUIP

Anna Zedda

Anna Zedda

Estudiant italiana de la Università degli Studi de Cagliari amb estada de recerca a l'ICRPC, amb la beca de mobilitat internacional Erasmus + plus Traineeschip.

 

Llicenciada en Història de l'art, ha participat a diversos projectes de mobilitat internacional com LLP Erasmus i Erasmus + plus a la Universitat de Sevilla, Erasmus + més Traineeship a l'arxiu de l'Ateneu de Sevilla.

 

Actualment està duent a terme el seu treball de fi de màster en Restauració, amb un estudi comparatiu entre diferents situacions conservatives de retaules italians i catalans malmesos durant esdeveniments bèl·lics o desamortitzacions i com intervenir per conservar-los, valorar-los o tornar-los al seu context originari. De la part catalana els retaules dels quals es va a ocupar seran el de l'església de Sant Feliu de Girona i el retaule del Roser de l'església del convent dominicà de Sant Pere Màrtir de Manresa.

Frase Negra