Diploma de postgrau en direcció estratègica de Museus i centres patrimonials


Màster en Patrimoni de la UdG


Conveni transfronter. Projecte europeu Patrimc@t

#Europeforculture
#Europeforculture
#Europeforculture L'ICRPC amb l'any europeu del patrimoni

Frase