ACTUALITAT

TORNAR
estada-deliseu-carbonell-a-xile
22.10.2014 - ACTES

Estada d'Eliseu Carbonell a Xile

Eliseu Carbonell, investigador de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), ha estat convidat a una estada de recerca i docència a la Universitat de Los Lagos (Xile). La invitació va ser cursada per Francisco Ther, director del programa “Análisis territorial local aplicado y sustentabilidad” (Atlas) d’aquella universitat. El programa Atlas està finançat pe la “Comisión nacional de investigación científica y técnica” (Conicyt) de Xile. La Universitat de Los Lagos és la universitat pública estatal de la X Región de Los Lagos.

L’estada tenia tres objectius:

1. Impartir seminaris i conferències en l’àmbit del patrimoni marítim.

2. Reconeixement del terreny i avaluació de l’estat del patrimoni marítim a Chiloé.

3. Acordar el recolzament i supervisió de futures recerques per part d’estudiants xilens.

Respecte al primer objectiu, Eliseu Carbonell va realitzar les següents conferencies:

Dia 2 d’octubre. Santiago de Chile. Conferència a la “Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos” (Dibam) organisme del Ministeri d’Educació, fundat el 1929, del qual en depenen els principals museus i institucions encarregades de vetllar pel patrimoni cultual i natural del país. Concretament la conferència va tenir lloc a la “Unidad de Geoinformación del Patrimonio” de la Dibam, convidat per la cap de la unitat Bernardita Ladrón de Guevara. La conferencia tenia per objecte principal exposar aspectes metodològics de la recerca sobre patrimoni marítimo-pesquer a l’estat espanyol. Títol de la conferencia: El proyecto PESCUM (Patrimonio Etnológico, Sociedad y Cultura Marítima). Resultados sobre las acciones de patrimonialización del ámbito marítimo en España.

Dia 9 d’octubre. Puerto-Montt. Seminari a la Universitat de Los Lagos dirigit a una vintena d’estudiants de postgrau en el marc del programa Atlas. Amb una duració de 6 hores, el seminari es va dividir en tres sessions amb els següents títol: Sessió 1. El patrimonio marítimo-pesquero en Cataluña como factor de cohesión social, promoción de la pesca artesanal y participación ciudadana. Sessió 2. Tiempo y patrimonio: usos y conflictos en la patrimonialización del espacio costero catalán. Sessió 3. La etnoclimatología marítima. Reflexiones en torno a la relación del navegante con la naturaleza.

Dia 10 d’octubre. Puerto-Montt. Ponència a la Universitat de Los Lagos en el marc del “International Workshop Paisajes y Territorios” organitzat pel programa Atlas, on hi van participar investigadors provinents de diferents ciutats de Xile, Brasil, França i Espanya. El títol de la ponència d’Eliseu Carbonell fou: ¿De quién es la arena? Patrimonio y usos sociales de la playa en Cataluña. Durant la sessió del matí es van exposar les quatre ponències convidades i durant la sessió de la tarda es van presentar les recerques que s’estan duent a Xile per part del programa Altas i es va demanar als ponents estrangers una valoració dels resultats exposats.

En quant al segon objectiu del viatge a Xile, entre els dies 3 i 8 d’octubre Eliseu Carbonell va realitzar una estada de recerca a l’arxipèlag de Chiloé, recorrent bona part de les costes accessibles per carretera de l’illa gran de Chiloé (d’aproximadament 200 km de llargada per 20 km d’amplada), així com Quinchao, la principal de les illes petites de l’arxipèlag. El recorregut es va fer acompanyat del geògraf francès Loïc Ménanteau, del CNRS, que durant l’any en curs és un investigador convidat del programa Atlas. L’objectiu era conèixer de primera mà l’estat en que es troba el patrimoni marítimo-pesquer a l’illa actualment i les iniciatives de patrimonialització que s’hi estan duent a terme. Ens vàrem entrevistar amb Felipe Montiel, director del Museu municipal de Castro, capital de l’illa, Marijke van Meurs, directora del Museo Regional de Ancud, depenent de la Dibam, i Armando Bahamonde, director de la Red Provincial de Cultura de Chiloé. Com a elements més rellevants per al patrimoni marítim de Chiloé podem esmentar els palafits de Castro, edificis construïts en els estuaris sobre estaques de fusta, els corrals de pesca d’època prehispànica de Tenaún, les drassanes artesanals de San Juan o les esglésies de l’illa, totes elles declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco i construïdes íntegrament en fusta pels mateixos mestres d’aixa locals. Ara bé, vam poder constatar la inexistència d’una catalogació i documentació acurada del seu patrimoni marítim, pas previ al desenvolupament d’una política efectiva de protecció i promoció patrimonial. Val a dir que el patrimoni marítimo-pesquer es troba actualment fortament amenaçat per l’expansió de la indústria de la aqüicultura en el mar interior de Chiloé.

Finalment, respecte al tercer objectiu de l’estada, es van dur a terme diverses entrevistes amb estudiants de postgrau i doctorat de la Universitat de Los Lagos per tal de planificar una col·laboració futura. Es concret, es van acordar tres punts de futura col·laboració: 1. Assessorament a distància dels estudiants de postgrau i doctorat sobre aspectes teòrics i metodològics de la recerca sobre patrimoni marítimo-pesquer; 2. Col·laborar amb Loïc Ménanteau en el disseny d’una exposició sobre el patrimoni marítimo-pesquer de Chiloé al Museu municipal de Castro; 3. Ajudar a implementar a l’arxipèlag de Chiloé una versió adaptada del projecte I+D+i “Patrimoni Etnològic, Societat i Cultura Marítima” (PESCUM) dirigit per Eliseu Carbonell entre 2011 i 2013 a l’ICRPC, que serà dut a terme per estudiants de postgrau del programa Atlas de la Universitat de Los Lagos.

Frase Negra