ACTUALITAT

TORNAR
icac-icrpc-i-iphes-signen-un-nou-conveni-suma-dajut-al-finanament-per-a-la-integraci-daquests-tres-centres-de-recerca
14.03.2014 - ACTES

ICAC, ICRPC i IPHES signen un nou conveni SUMA d’ajut al finançament per a la integració d’aquests tres centres de recerca

L’ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica), l’ICRPC (Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural) i l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) han signat un nou conveni amb la Institució CERCA per rebre ajut en el finançament del projecte d’integració que aquests tres organismes han presentat dins el Programa SUMA 2013.

El conveni el van signar els directors dels tres centres d’investigació esmentats: Joan Gómez, ICAC; Joaquim Nadal, ICRPC; Eudald Carbonell, IPHES, i el de la institució CERCA, Lluís Rovira.

A la primera fase (convocatòria 2012) es va redactar el projecte executiu que van presentar conjuntament aquestes tres centres de recerca. El nou conveni pertany a la convocatòria SUMA 2013 i té per objecte accelerar un seguit d’accions de tipus estratègic i organitzatiu orientades totes elles a fer avançar l’esmentada integració amb el propòsit d’assolir major massa crítica i competitivitat científica.

En aquest context es prioritza la consecució d’increment d’ingressos mitjançant l’obtenció de Projectes Europeus i recursos propis a través de la transferència de coneixement. A nivell organitzatiu és proposen mesures orientades a la creació de la que haurà de ser la futura cultura corporativa, la millora de la visibilitat internacional i la prestació de serveis generals de manera compartida.

Alhora, es pretén aconseguir una millor especialització del personal dels centres, i es dóna especial importància a la posada en marxa d’una Unitat de Projectes i d’una Unitat de Transferència de Coneixement per tal d’incrementar ingressos competitius.

A més, ja s’està promovent la generació d’una cultura corporativa comuna, intercanviant actuacions entre els centres amb la coordinació de les seves accions de comunicació interna, però molt especialment l’externa. També es preveuen reunions orgàniques comunes (reunió del personal dels centres, seminaris compartits…) que intensifiquin l’alineament comú dels instituts, la carrera científica, l’avaluació interna, les estratègies de recerca i els esquemes de finançament, entre d’altres.

Frase Negra