ACTUALITAT

TORNAR
seminari-memria-del-retaule-a-catalunya
27.03.2014 - JORNADES

Seminari Memòria del retaule a Catalunya

Els retaules d’escultura i pintura sobre fusta han arribat als nostres dies amb modificacions més o menys importants, tant en la seva estructura com en el seu aspecte formal. Es fa estrany trobar exemples de retaules que ens hagin arribat en el mateix estat original en què foren concebuts i creats. Això comporta problemes als historiadors i als propietaris, als quals els conservadors i restauradors hem d’intentar donar solucions.

Aquest seminari pretén ser una eina de reflexió sobre el tema i ofereix la possibilitat a tots els  assistents de participar en el debat final.

Joan Bosch i Ballbona, Director Tècnic de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, presentarà la comunicació “Cens i memòria de la destrucció”

 

 

Programa

Frase Negra