PROJECTES

TORNAR
Contextualització i estudi històric del barroc del Solsonès
PROJECTES TRANSFERÈNCIA

Contextualització i estudi històric del barroc del Solsonès

Contextualització i estudi històric del barroc del Solsonès i estudi de museïtzació i disseny gràfic.
Procés de recerca i documentació d'art barroc al Solsonès.

Període 2015

Frase Negra