PROJECTES

TORNAR
El patrimoni jueu a Catalunya
PROJECTES TRANSFERÈNCIA

El patrimoni jueu a Catalunya

El patrimoni jueu a Catalunya. Finançat per: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Període: 2019-2020. Coordinació: Joaquim Nadal, Sílvia Planas, Manuel Forcano.

Frase Negra