PROJECTES

TORNAR
Experiències d'ús del Patrimoni Cultural com a eina per a la construcció de la Pau
PROJECTES COMPETITIUS

Experiències d'ús del Patrimoni Cultural com a eina per a la construcció de la Pau

 

Investigador principal: Joaquim Nadal i Farreras

Equip d'investigació: Joaquim Nadal i Farreras, Joan Bosch i Ballbona, Gemma Domènech i Casadevall, Antonio Rojas Rabaneda, Sara Montroig.

 

L’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural ha iniciat un estudi d’experiències d’ús del Patrimoni Cultural com a eina per a la construcció de la Pau.

 

Les destruccions i afectacions de Patrimoni cultural de comunitats immerses en guerres són sempre accentuades i irreparables. Amb els actuals avenços en tecnologies de la informació cada vegada són més les informacions i les imatges que ens arriben de destrucció d’elements patrimonials amb segles d’antiguitat. En aquest dramàtic context, diverses organitzacions tan públiques com privades han actuat per evitar o limitar danys en elements del patrimoni, entenent-lo com a una herència col·lectiva. Tanmateix, també han identificat el Patrimoni Cultural com a una eina de gran utilitat per preparar la Pau durant el mateix conflicte bèl·lic. L’ICRPC realitzarà una prospecció de les organitzacions que actuen o es troben establertes a Europa i que realitzen actuacions vinculades a guerres a nivell internacional. S’analitzaran les característiques de les organitzacions, les seves iniciatives i els projectes realitzats.

 

La recerca s’emmarca en la línia de recerca de  l’Institut Català de Recerca en Patrimoni “Destrucció i Salvaguarda del Patrimoni” que dirigeixen el Dr. Joaquim Nadal i el Dr. Joan Bosch i Ballbona investigadors de l’ICRPC i de la Universitat de Girona. El projecte comptarà amb un equip format també per Gemma Domènech i Antonio Rojas, també de l’Institut de Patrimoni. L’estudi rep el suport econòmic de l’Institut Català Internacional per la Pau i l’Agència de Gestió d’ Ajuts  Universitaris i de Recerca.                                                              

 

El context de la recerca

En el camp de la recerca vinculada a conflictes bèl·lics s’han efectuat reflexions “quantitatives” i “qualitatives” sobre els efectes de la sistemàtica devastació del patrimoni artístic en conflictes molt propers com és el de la Guerra Civil espanyola entre 1936 i 1939. I sabem com en aquests conflictes sortadament superats, en el marc d’un drama humà, es van produir actuacions per protegir el patrimoni cultural de la devastació. A Girona, per exemple, es van constituir la Comissió de Patrimoni Artístic i Arqueològic (1936-1938) que va fer actuacions de salvaguarda i ordenació. Progressivament les institucions van recuperar la iniciativa i els decrets de confiscacions van permetre concentrar moltes obres d'art tot evitant-ne la destrucció i la dispersió. En aquest sentit, podríem exposar altres casos a nivell internacional com les actuacions dels anomenats “Monument Men” durant la Segona Guerra Mundial. Sobre aquestes actuacions hi ha una àmplia bibliografia. Tanmateix, sobre els actuals conflictes bèl·lics tenim poc actuacions de quines actuacions es duen a terme per protegir el patrimoni i quins són els agents implicats. En aquesta línia el projecte presentat vol incidir en com es fa un ús pedagògic del patrimoni cultural com a element de construcció de la pau així com de la preparació de la població per al període de postguerra. Diversos centres de recerca i organitzacions diverses treballen actualment en accions encaminades a la protecció del patrimoni o a la promoció del diàleg entre les parts en conflicte. El projecte vol explorar quines son aquetes entitats, centres, associacions i agents i quines accions proposen i/o realitzen actualment per analitzar el dany causat al patrimoni per la guerra, quines són les mesures per minimitzar, i limitar els danys al Patrimoni utilitzant-lo com a instrument de diàleg, i preparant els post-conflicte.


Objectiu General

Aportar una recerca que realitzi una prospecció d’organitzacions que estan duen a terme actuacions vinculades a la construcció de la Pau on el Patrimoni Cultural disposa d’un accentuat protagonisme.


Objectius específics

 -Aportar una base de dades d’organitzacions i centres de recerca que treballen a Europa a favor de la salvaguarda del Patrimoni Cultural en actuals conflictes bèl·lics.

 -Analitzar les actuacions d’aquestes organitzacions posant l’accent en el paper del patrimoni com a eina a la construcció de la Pau.

 

Foto: CNN

Amb el suport de l’Institut Català Internacional per la Pau

incipit.jpg

Amb el suport de l'Obra social la Caixa

lacaixa-1.jpg

Frase Negra