PROJECTES

TORNAR
Patrimoni etnològic, societat i cultura marítima (PESCUM)
PROJECTES COMPETITIUS

Patrimoni etnològic, societat i cultura marítima (PESCUM)

Investigadors/es
Eliseu Carbonell (ICRPC)
Gemma Domènech (ICRPC)
Lada Servitja (ICRPC)
Joan Lluís Alegret (Universitat de Girona)
Alfons Garrido (Universitat de Girona)
Nadja Fava (Universitat de Girona)
David Florido (Universidad de Sevilla)
Antonio García-Allut (Universidade da Coruña)
Dionisio Pereira (Universidade da Coruña)
Juan Antonio Rubio-Ardanaz (Universidad de Extremadura)
Juan Antonio Apraiz (Eusko-Ikaskuntza)
Sabrina Doyon (Université Laval)
 
Durada del projecte:
2010-2013

Referència: HAR2010-15566

 

Web del projecte

Descripció general

Actualment assistim a una reformulació en termes patrimonials de la societat i la cultura marítima a molts llocs. Si històricament la mar i el litoral s'han tendit a considerar bàsicament com a font de recursos, espai d'intercanvi i frontera, recentment observem l'aparició de noves dinàmiques que consisteixen en una revalorització de la mar, el paisatge marítim, la pesca, la navegació i seves infraestructures sobre la base del concepte de patrimoni etnològic.

El projecte PESCUM proposa estudiar els discursos, representacions i accions relatives a l'àmbit marítim en les vessants mediterrània, atlàntica i cantàbrica de l’Estat Espanyol entre els diferents actors implicats en la seva patrimonialització, entre els quals destaquem: El sector pesquer-marisquer, artesanal i industrial, així com la pesca recreativa i subaquàtica; el sector de l'esport, l'esbarjo i el turisme nàutic; El moviment ambientalista i / o la comunitat científica vinculada a reserves marines; Les institucions, grups i entitats dedicats a la conservació i promoció del patrimoni marítim; i finalment, els gestors administratius de ports, zones litorals i elements arquitectònics concernits en operacions de naturalesa patrimonial.

projectes_competitius/PESCUM_1.JPG

Objectius

Els aspectes més rellevants que es desprenen de la finalitat del projecte són:

1. Conèixer l'estat de desenvolupament i les característiques del procés de patrimonialització que s'està produint en els últims anys en l'àmbit marítim.

2. Repensar els límits entre patrimoni natural i patrimoni cultural dins de l'àmbit marítim en funció dels discursos dels propis actors socials implicats en aquest procés de patrimonialització.

3. Contribuir al desenvolupament de les comunitats locals costaneres a través del patrimoni marítim com a element de cohesió social i promoció cultural.

projectes_competitius/PESCUM_2.JPG

Metodologia i pla de treball

Primera fase: Elaboració d'un mapa i estat de la qüestió
En el primer any de treball de recerca es pretén elaborar un mapa i estat de la qüestió sobre el patrimoni marítim a Andalusia, Catalunya, Galícia i País Basc. L'activitat consisteix a recopilar informació a partir de les administracions i els agents implicats en les iniciatives que s'estan duent a terme actualment al voltant de la patrimonialització de l'àmbit marítim. Tota aquesta informació s'introdueix en una base de dades elaborada amb aquest propòsit.

Segona fase: Treball de camp
A partir de les dades obtingudes en la primera fase s'inicia la segona fase del projecte que es prolongarà durant any i mig i que tindrà com a element fonamental l'estudi en profunditat de casos concrets de patrimonialització de l'àmbit marítim. El nostre equip està compost principalment per antropòlegs, per la qual cosa la metodologia que s'utilitzarà per realitzar els estudis en profunditat serà la etnogràfica. Però l'equip compta també amb historiadors de l'art i una arquitecte per valorar millor la patrimonialització d'elements arquitectònics i urbanístics lligats al mar.

Tercera Fase: Síntesi i elaboració de resultats
Durant la tercera i última fase portarem a terme la síntesi del projecte i l'elaboració dels resultats en forma de monografia, publicació d'articles i presentacions en congressos nacionals i internacionals dels resultats obtinguts. També es treballarà en l'elaboració de propostes i recomanacions per al futur de la recerca en patrimoni marítim, la seva conservació, gestió i difusió.

projectes_competitius/PESCUM_3.JPG

Frase Negra