ACTUALITAT

TORNAR
es-publica-los-bombardeos-de-barcelona
28.01.2014 - PUBLICACIONS

Es publica “Los Bombardeos de Barcelona”

 

En aquesta recent publicació participen els autors Juan Sisinio Pérez Garzón (coord.), Xavier Torres, Joaquim Nadal, Manuel Santirso i Josep Pich Mitjana

 

Espanya porta segles amb el cartell "En construcció". Lògic , en la història no hi ha essències eternes ni caben les simplificacions monolítiques . Al contrari, la història demostra que les fronteres, les nacions i els estats no són el fruit d'un destí predeterminat, per més que es visquin com talismans d'identitats compacte . En aquest llibre, per tan , no apel·la a les emocions, sinó a l'anàlisi crítica i plural per conèixer i explicar fets que han marcat la història de Catalunya com a part d'Espanya i la consegüent percepció col · lectiva. Les dates de 1640, 1714, 1843 i 1909 tenen protagonistes socials i formes polítiques molt diferents. Són quatre moments de violència en les relacions de Catalunya, no amb Castella ni amb Espanya , sinó amb l'Estat . És important conèixer-los i ajustar els significats que se'ls han atribuït , tal com fan Xavier Torres (Universitat de Girona) i Joaquim Nadal, (Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural i Universitat de Girona), per a les revoltes de 1640 i 1714, respectivament. Manuel Santirso, de la Universitat Autònoma de Barcelona, aborda el bombardeig de 1842 i "La Jamància " de 1843 , i Josep Pich Mitjana , de la Universitat Pompeu i Fabra , llança propostes noves per reinterpretar la "Setmana Tràgica" de 1909. Tots, avalats per la solidesa metodològica de les seves investigacions . Per contextualitzar aquests estudis, Juan Sisinio Pérez, de la Universitat de Castella - la Manxa, introdueix un panorama general per a l'anàlisi de les tan portades i debatudes relacions de Catalunya amb Espanya .

 

Més informació

Frase Negra