ACTUALITAT

TORNAR
informes-sobre-limpacte-del-covid-19-al-sector-del-patrimoni-cultural
04.06.2020 - INFORMES

Informes sobre l’impacte del COVID-19 al sector del patrimoni cultural

Difonem dos dels informes elaborats per l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, entre maig i abril sobre l’impacte del COVID-19 al sector del patrimoni cultural.

Un sobre l’impacte en la freqüentació dels equipaments patrimonials


http://observatoripublics.icrpc.cat/cat/projectes/impacte-covid-19-en-la-freqentacio-equipaments-patrimonials-2020.html


Un segon sobre l’impacte en els ingressos dels museus registrats.

 


http://observatoripublics.icrpc.cat/cat/projectes/impacte-covid-19-en-els-ingressos-dels-museus-registrats-2020.html

Frase Negra