ACTUALITAT

TORNAR
licrpc-participa-en-el-projecte-cercaginys
10.04.2023 - ACTES

L'ICRPC participa en el projecte CERCAGINYS

SERVEIS DE L’ICRPC EN EL MARC CERCA GINYS

 

La Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC-CERCA) es troba actualment en fase de creixement i renovació, amb un nou pla director i una nova adreça. Al pla director, que es posa en marxa el 2023, de la descripció de la missió de l'ICRPC ja es desprèn l'oportunitat que suposa el projecte CERCAGINYS per al centre, a partir del finançament del Ministeri de Cultura i Innovació.

 

https://ginys.cerca.cat/

 

 

El nou pla director concreta la missió del centre per als propers anys:

 

“L’ICRPC impulsa i desplega accions de recerca bàsica, transferència, formació i socialització del coneixement en patrimoni cultural, per proporcionar a la societat els elements d’anàlisi de l’herència rebuda i les seves relacions socials actuals i futures. Reuneix investigadors de diferents disciplines, propis i adscrits procedents de diverses universitats, per abordar temes que connecten el patrimoni amb els reptes socials, a partir de tres línies fonamentals: l’estudi dels processos de patrimonialització, l’anàlisi dels usos socials del patrimoni en la societat actual i, els processos i mecanismes de salvaguarda i destrucció del patrimoni cultural des del passat fins a l’actualitat. Posicionant-se com el centre de referència en el camp de la recerca en patrimoni cultural i aportant eines clau per a la presa de decisions en les polítiques públiques de patrimoni”.

 

La confluència del nou pla director amb el projecte CERCAGYNS afavoreix clarament la potenciació de la dinàmica dels darrers anys. La recerca bàsica s'acompanya d'investigació aplicada i, combinades, busquen disposar de les eines bàsiques per definir un mapa, un repertori, un inventari, i la corresponent catalogació del patrimoni i se'n proposa la difusió, l'estudi i la internacionalització, així com la transferència. Treballs propis amb les línies de recerca del seu equip i els seus membres i encàrrecs d'institucions i particulars conformen el bagatge dels darrers anys i la definició de les seves línies de futur.

 

L'ICRPC participa al grup de treball CERCAGINYS amb vocació de cooperació institucional amb tots els centres CERCA i altres centres externs de recerca i les institucions acadèmiques nacionals i internacionals. L'ICRPC treballa de manera activa i continuada en la definició del discurs bàsic sobre patrimoni cultural, entès com una peça essencial de la dimensió cultural i històrica. Des de la investigació bàsica, donar continuïtat, ampliar i potenciar la transferència de la investigació. Principalment amb el repte que aquesta transferència tingui un impacte quantificable al territori, especialment en els àmbits empresarials i de serveis de la gestió cultural, en l'educació, en la generació i socialització del coneixement, així com altres sectors culturals i econòmics tant en un context públic com a privat.

 

En relació a la participació al grup de treball CERCA-GINYS L’ICRPC identifica el projecte CERCA-GINYS com una iniciativa estratègica fonamental, amb un potencial alt per al creixement per a l'ICRPC, especialment per l'increment significatiu de convenis i contractes, en el marc dels serveis oferts a entitats externes. Implica, per una banda, l'enfortiment de l'ICRPC i, per altra banda, una col·laboració interna més gran amb altres centres CERCA.

 

Els diferents perfils professionals del centre que intervenen en les accions vinculades a serveis i transferència del coneixement han adaptat la filosofia del projecte CERCAGINYS, tot identificant-lo com una proposta altament significativa per a l'enfortiment institucional. La visibilitat de les accions de transferència de l'ICRPC cap a l'exterior i l'optimització d'equipaments i eines tecnològiques suposen dos camins essencials que contribueixen a un impacte més gran en la societat.

 

 

Les tres infraestructures s'emmarquen en tres agrupacions de serveis:

 

-Catalogació de bens artístics (GINYS-ICRPC-001).

 

-Inventari / Documentació / Catalogació de béns patrimonials (GINYS-ICRPC-002).

 

-Projectes museogràfics: Creació de continguts (GINYS-ICRPC-003).

 

 

A partir d'aquesta infraestructura s'ofereixen els següents serveis:

 

Projectes de catalogació de béns artístics.

Inventari / Documentació / catalogació de béns patrimonials.

Projectes museogràfics: creació de continguts.

Assessorament en relació amb projectes o plans estratègics de museus i patrimoni.

Informes de valoració de d’obres d’art.

Publicacions monogràfiques sobre obres d’art o conjunts monumentals.

Comissariat exposicions.

Elaboració d’estudis/informes de declaració de béns patrimonials.

Estudi de processos de patrimonialització.

Estudis de fons i col·leccions arxivístics.

Assessorament científic de museus i equipaments culturals.

Assessorament de plans de socialització i difusió del patrimoni cultural.

 

Frase Negra