ACTUALITAT

TORNAR
presentada-la-tesi-doctoral-els-museus-catalans-en-els-primers-anys-del-franquisme-anlisi-de-la-utilitzaci-dels-centres-musestics-catalans-en-el-perod
29.06.2014 - ACTES

Presentada la Tesi Doctoral “Els museus catalans en els primers anys del franquisme. Anàlisi de la utilització dels centres museístics catalans en

Maria de Lluc Serra, investigadora predoctoral a l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) durant els anys 2009-2012 va presentar el passat Juny la tesi Els museus catalans en els primers anys del franquisme. Anàlisi de la utilització dels centres museístics catalans en el període 1939-1947. La recerca de Maria de Lluc Serra ha estat dirigida per Gabriel Alcalde, professor de la UdG.

La tesi doctoral de Maria de Lluc Serra descriu la situació dels museus catalans durant el primer franquisme, al mateix temps que analitza la seva funció social. La recerca l’ha dut a terme a partir de fonts inèdites i es basa en la documentació procedent dels arxius del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN).

Frase Negra