ACTUALITAT

TORNAR
publicacio-dun-estudi-sobre-la-dona-i-el-mar
22.02.2016 - PUBLICACIONS

Publicació d'un estudi sobre la dona i el mar

Aquest llibre ens apropa al paper rellevant de les dones en les comunitats assentades al litoral, tant a nivell social i econòmic, com a nivell simbòlic i cultural. Històricament, les dones s’han ocupat de tasques com la comercialització del peix, la indústria conservera, la reparació i fabricació d’arts de pesca, la gestió econòmica dels grups domèstics o fins i tot del comerç marítim transatlàntic. També han tingut un paper important en l’imaginari cultural, des de la imatge de la dona que espera a la platja la tornada d’una barca, fins a la sirena que simbolitza el perill del mar. En els darrers anys, tant des de les institucions museístiques i acadèmiques com des de la societat civil, s’han dedicat esforços a conèixer i posar en valor el patrimoni marítim del nostre país. Tot i així, el paper de la dona en l’àmbit marítim català és encara poc conegut. Aquest estudi proposa una aproximació al tema a partir de tres grans àmbits: el valor del rol de les dones en les societats pesqueres tradicionals, les imatges culturals que associen la dona i el mar, i la visió actual de dones que estan vinculades al mar des de diversos vessants com el científic, laboral, esportiu, de viatges... L'objectiu no és pas esgotar un tema tant vast i variat, sinó oferir un punt de partida que serveixi per revisar la feina feta fins ara i que alhora pugui inspirar futures recerques en aquest camp encara força inexplorat.


Més informació

Frase Negra