ACTUALITAT

TORNAR
saprova-ladscripcio-de-licrpc-com-a-institut-universitari-de-recerca-a-la-universitat-de-girona
17.08.2015 - ACTES

S'aprova l'adscripció de l'ICRPC, com a institut universitari de recerca, a la Universitat de Girona

La Universitat de Girona va presentar al departament competent en matèria d’universitats, la sol·licitud d’adscripció de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, del qual és titular la fundació del mateix nom, com a institut universitari de recerca, a aquesta Universitat, juntament amb la memòria corresponent.

El DOGC ha publicat aquest agost l’ordre on s’aprova l'adscripció de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, com a institut universitari de recerca, a la Universitat de Girona

 

 L’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural té per objecte identificar i promoure la recerca i la innovació en l’àmbit del patrimoni cultural, mitjançant l’impuls de la més estreta interrelació entre la recerca bàsica, l’aplicada i el mercat, per tal d’assolir l’excel·lència en aquest àmbit i esdevenir un centre de referència.

 

Més informació de l'adscripció.

Frase Negra