ACTUALITAT

TORNAR
seminari-patrimoni-martim
16.11.2011 - SEMINARIS

Seminari Patrimoni Marítim

En els darrers anys s'està produint un cert renaixement de l’interès per tot allò marítim. En el moment que les formes tradicionals de navegació i de treballs en la mar s'han esvaït pràcticament del tot, apareixen per tot el territori costaner associacions, museus i altres entitats públiques i privades preocupades per la conservació i recuperació del patrimoni marítim, responent així a una demanda social per no deixar perdre el llegat i la identitat marítima de tants pobles i comunitats que històricament han degut al mar la seva existència.

Però aquests processos de patrimonialització de molts aspectes de la cultura marítima (també de l'imaginari col·lectiu) s'estan produint gairebé tots ells de forma ràpida, empírica i potser hi ha poca reflexió sobre la manera com això s'està fent. Pot ser que la sensació de "urgència" per salvaguardar determinats béns culturals materials i immaterials comporti una manca de visió panoràmica que permeti detectar aquells aspectes que estan sent descuidats. Pot ser també, que una certa economia política dels estudis de patrimoni cultural, entesos com a disciplina acadèmica, estigui provocant conscient o inconscientment aquests oblits, sense que es qüestioni quins segments socials gestionen la memòria col·lectiva de l'univers marítim i el perquè d'aquesta hegemonia.

Amb la realització d'aquest Seminari pretenem contribuir a una reflexió sobre la manera com s'estan portant a terme els processos de patrimonialització de la cultura marítima a l'Estat Espanyol, posant de relleu aquells aspectes de la societat i cultura marítima absents o silenciats.

Aquest seminari es realitza en el marc del projecte I+D+i (HAR2010-15566) “Patrimoni Etnològic, Societat i Cultura Marítima” (PESCUM) i comptarà amb la participació d’experts procedents d’Espanya, França, Portugal i Canadà.

Frase Negra