ACTUALITAT

TORNAR
valoracions-del-seminari-lhome-i-el-mar-els-reptes-de-larqueologia-litoral
05.05.2014 - SEMINARIS

Valoracions del seminari “L’home i el mar, els reptes de l’arqueologia litoral”

L'ICAC (Institut Català d' Arqueologia Clàssica), ubicat a Tarragona, ha acollit recentment les sessions del primer seminari científic organitzat conjuntament entre aquest centre, l'IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) i  l' ICRPC (Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural). Aquets tres instituts CERCA (Centres de Recerca de Catalunya), han impulsat aquesta activitat en el marc del projecte SUMA, sota el títol L’home i el mar, els reptes de l’arqueologia litoral, i en la línia de definir objectius de recerca transversals comuns que permetin sumar massa crítica dels tres centres i preparar projectes científics dins dels reptes establerts pel programa Horizon 2020 (Unió Europea).

El seminari ha suposat una nova acció per a afavorir la col·laboració científica entre ICAC, ICRPC i IPHES amb la realització del primer seminari conjunt. La trobada es va efectuar en el marc del projecte SUMA que promouen aquests tres centres de recerca de la Generalitat.

Els organitzadors consideren que serà el punt de partida de nous projectes de recerca i d’una fructifica col·laboració a escala europea.

Josep Maria Palet, coordinador científic del projecte SUMA per part de l’ICAC, ha destacat: “la qualitat i el nivell de les intervencions i dels ponents. Marie-Yvane Daire (CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique/Rennes 1) va presentar el sistema d’investigació i d'administració francès, que en molts aspectes són un exemple a seguir. A més, va parlar dels projectes europeus que coordina, concretament un Interreg IVa, entre França, Gran Bretanya, Holanda i Bèlgica, centrat en l'ocupació i explotació del litoral, dinàmiques ambientals i vulnerabilitat del patrimoni arqueològic i cultural”. Daire va insistir en la importància de coordinar i integrar la gestió del patrimoni natural i cultural-arqueològic en el marc dels parcs naturals. Josep Maria Palet ha remarcat “ el compromís ètic que es visualitza en la seva tasca, aspecte essencial en els processos socials de patrimonialització. Idees que sense dubte farem molt bé d'aplicar a Catalunya”.

D'altra banda el programa científic de l’esdeveniment, que va anar a càrrec de Pau Olmos, investigador postdoctoral de la Université de Rennes 1 i investigador adscrit a l'ICAC, va permetre construir un fil conductor des de les comunitats caçadores i recol·lectores del paleolític mitjà superior a l'antiguitat i l'edat mitjana, i des de la mediterrània occidental fins a la Bretanya (intervencions de Javier Fernández de l’IPHES, Daire i Palet), que van ajudar a plantejar problemes i reptes similars malgrat les distàncies socioculturals de cada període.

Com a contrapunt, Javier Sigró (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona), va referir-se a les previsions relatives al canvi climàtic a escala mundial provocat per les emissions industrials de CO2, el qual va plasmar l'actualitat i l'interès social d'aquest àmbit de recerca també en el marc de l'H2020.

 “Des de la perspectiva de la patrimonialització, la xerrada conduïda per Eliseu Carbonell (ICRPC) –apunta Palet- va resultar extraordinària, especialment en fer ben visible l'immens impacte i potencialitat del que anomena "noves formes de maritimitat", per transmetre autenticitat, identitat i desenvolupament local. També un repte de l'H2020!”.

Bones idees

Finalment, Josep Maria Palet, assegura: “Del seminari hem extret bones idees i hem après de les experiències d'excel·lents experts. També ens hem conegut una mica més alguns investigadors dels tres centres SUMA, qüestió essencial per poder construir projectes en comú”.

En aquesta línia, Pau Olmos ha valorat de forma especialment positiva “la possibilitat que ha donat el seminari de reunir diferents especialistes d'àrees aparentment llunyanes, però amb les quals compartim molts punts de recerca. Diria que justament aquest ha estat el punt fort del seminari. Així espero que aquest seminari pugui servir per obrir noves possibilitats de recerca i enfortir les relacions entre els centres. Hi ha hagut un gran nivell per part de tots els participants, que m'han fet posar-me moltes preguntes i sobretot crec que serà el punt de partida de nous projectes de recerca i espero que de fructifica col·laboració a escala europea”.

Frase Negra