INSTITUT CATALÀ DEL PATRIMONI CULTURAL

L'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC-CERCA)

L’Institut Català de Recerca en el Patrimoni Cultural (ICRPC-CERCA) va ser creat el 2006 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona. 

Actualment, des del 28 de setembre de 2022 la direcció del centre recau en la Dra. Gemma Domènech. Des de l'any 2013,  l'ICRPC va ser dirigit pel Professor Dr. Joaquim Nadal i amb la direcció tècnica del Dr. Joan Bosch. El centre va comptar en la fase inicial (2007-2013) amb la direcció del Dr. Gabriel Alcalde i la direcció tècnica del Dr. Josep Burch, període en el que es van desplegar les primeres línies de recerca.

Objectiu de l'institut

Ser un centre de referència en el camp de la recerca en patrimoni cultural a través del treball científic basat en criteris d’excel·lència i l’obertura i interrelació de l’Institut amb altres grups de recerca que operen tant en el camp del patrimoni cultural com en altres àmbits científics.


linies

QUÈ FEM?

La nostra missió

 “L’ICRPC impulsa i desplega accions de recerca bàsica, transferència, formació i socialització del coneixement en patrimoni cultural, per proporcionar a la societat els elements d’anàlisi de l’herència rebuda i les seves relacions socials actuals i futures. Reuneix investigadors de diferents disciplines, propis i adscrits procedents de diverses universitats, per abordar temes que connecten el patrimoni amb els reptes socials, a partir de tres línies fonamentals: l’estudi dels processos de patrimonialització, l’anàlisi dels usos socials del patrimoni en la societat actual i, els processos i mecanismes de salvaguarda i destrucció del patrimoni cultural des del passat fins a l’actualitat. Posicionant-se com el centre de referència en el camp de la recerca en patrimoni cultural i aportant eines clau per a la presa de decisions en les polítiques públiques de patrimoni”

 

Pla Estratègic ICRPC 2022-25. Girona, ICRPC, febrer 2022 
Frase Negra