PROJECTES

TORNAR
Caracterizació de les ocupacions a l’abric de Lajuad 2 i del neolític antic del Sahara Occidental
PROJECTES COMPETITIUS

Caracterizació de les ocupacions a l’abric de Lajuad 2 i del neolític antic del Sahara Occidental

Equip investigador: Joaquim Soler Subils (ICRPC-CERCA) i Maria Saña Seguí (UAB)

 

Període d’execució: 31/10/2023 a 31/12/2024

 

Import: 3.000,00 €

 

Organisme finançador: Fundación Palarq

 

 

Missió i objectius

Aquest projecte pretén estudiar un conjunt de materials arqueològics d’índole industrial, arqueozoològic i simbòlic, amb una cronològica prèviament determinada pel radiocarboni a principis del 6è mil·lenni uncal BP, amb l’objectiu d’obtenir un coneixement més ampli i precís sobre les primeres societats neolítiques del Sàhara Occidental. Els resultats del projecte es posaran en un primer moment a disposició de la comunitat científica i, en una fase posterior, convenientment adaptats, a la del públic general.

El projecte, més enllà de tenir un impacte positiu en termes científics, també pretén elaborar un discurs que permeti dotar de contingut als diferents elements del patrimoni neolític saharià preservats en les col·leccions museístiques, ja sigui a les dels campaments de refugiats o les que es troben en diferents institucions europees, i que per manca de la corresponent contextualització científica en l’actualitat no tenen prou utilitat social.

 

Descripció

El Sàhara Occidental és una antiga possessió espanyola pendent de descolonitzar que des del 1975 es troba immersa en una guerra entre la població autòctona i el regne del Marroc, que n’ocupa militarment la major part. Des del 1995 la Universitat de Girona (UdG) desenvolupa, en coordinació amb el Ministeri de Cultura de la República Saharauí i Democràtica, un programa intens de cooperació científica que ha tingut com a resultats nombroses publicacions de caire científic i divulgador i la construcció de tres museus als campaments de refugiats (un primer Museo Nacional del Pueblo Saharauí al campament de Bojador i més recentment dos equipaments museístics més als campaments d’Auserd i Dakhla).

L’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC-CERCA) va incorporar-se aquestes activitats de recerca i cooperació en patrimoni l’any 2006. En l’actualitat el grup de recerca compta amb la participació de personal investigador i tècnic de l’ICRPC-CERCA, la UdG i l’UAB. El projecte «Caracterizació de les ocupacions a l’abric de Lajuad 2 y del neolític antic del Sahara Occidental» de l’ICRPC-CERCA s’insereix dins aquest marc de col·laboració i compta amb la participació de totes les institucions esmentades.

La problemàtica que s’hi aborda és complexa ja que la caracterització del primer neolític del Sàhara Occidental no és només una qüestió que es pugui resoldre a partir de la mera descripció i la datació de conjunts de materials arqueològics sinó que també comporta enfrontar-se a qüestions d’índole teòrica relatives a la definició del fenomen de la neolitizació en aquest àmbit geogràfic.

Per dur-lo a terme es compta amb els materials resultants de l’excavació dels jaciments de Lajuad 2 (regió del Tiris) i Ashash (regió del Zemmur), actualment en dipòsit provisional a Girona, i amb els materials dipositats al Museo Nacional del Pueblo Saharaui (campaments de refugiats de Tinduf).

 

Metodologia i fases

1 – Descripció tecno-tipològica dels elements de cultura material (indústries lítiques, óssies i ceràmiques), tant els lligats als àmbits subsistencials com als simbòlics, els jaciments de Lajuad 2 i Ashash.

2 – Anàlisi de les restes arqueoozoològiques (restes de mamífers, peixos, cargols marins i continentals) a nivell anatòmic i mol·lecular (ZooMS).

3 – Comparació i interpretació dels materials estudiats respecte conjunts similars recuperats dins en l’àrea d’interès geogràfic i dins el mateix àmbit cronològic.

4 – Redacció dels articles i materials de difusió per tal de donar-los a conèixer tant a la comunitat científica com a la població del Sàhara Occidental.

Frase Negra