PROJECTES

TORNAR
Formats digitals i nous usos patrimonials al municipi Sils.
PROJECTES TRANSFERÈNCIA

Formats digitals i nous usos patrimonials al municipi Sils.

 

  • Entitat finançadora: Ajuntament de Sils.
  • Període d’execució: 25/05/2023-24/05/2024.
  • Import ICRPC: 3.000€.
  • Participants: Dr. Joaquim Soler.


L’ICRPC ha rebut l’encàrrec de l’Ajuntament de Sils d’elaborar el conjunt de continguts de caràcter històric i patrimonial que s’hauran de posar a disposició del projecte “Estudio sobre el impacto del cambio climático en la actividad turística y definición de alternativas” coordinat pel Consell Comarcal de la Selva. Aquest projecte està finançat pel Ministeior de Industria, Comercio y Turismo dins el marc de la convocatòria dels Selva finançat

Frase Negra