PROJECTES

TORNAR
Inventari del patrimoni cultural del ferrocarril a Catalunya
PROJECTES TRANSFERÈNCIA

Inventari del patrimoni cultural del ferrocarril a Catalunya

Projecte en el marc del conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’ICRPC. “Inventari del patrimoni cultural del ferrocarril a Catalunya”.  Elaboració dels següents inventaris del patrimoni cultural: Primer any (2021): El tren cremallera i la Vall de Núria. Segon any (2022): a)  El cremallera i funiculars de Montserrat,  b)  La vall de Montserrat, c)  Manresa i la Conca Salina. Coordinació: Carles Gorini, Joaquim Nadal, Eduard Caballé. Període: 2 anys prorrogable a 4 anys. Pressupost: 30.000€ sense IVA durant (2 anys). 

Frase Negra