PROJECTES

TORNAR
Museu en perill! Salvaguarda i endreça de l’art català durant la guerra civil
PROJECTES DE SOCIALITZACIÓ

Museu en perill! Salvaguarda i endreça de l’art català durant la guerra civil

El Museu Nacional d’Art de Catalunya va ser creat l’any 1934, amb el nom de Museu d’Art de Catalunya, gràcies a l’impuls de Joaquim Folch i Torres, executor d’un ambiciós pla de museus per a Catalunya a les primeres dècades del segle XX. Des de bon començament, aquesta institució va acollir les grans col·leccions del patrimoni artístic català, des del romànic fins als olis de Picasso. Tanmateix, el cop d’Estat del 18 de juliol de 1936 en va estroncar la projecció, tal com havia estat concebuda per Folch i Torres. L’agitació revolucionària i la subversió feixista van fer perillar la integritat del museu i les seves col·leccions, juntament amb el conjunt del patrimoni artístic català, públic i privat, religiós i laic.

 

Davant les destruccions de la revolució i el perill dels bombardeigs feixistes, les autoritats catalanes van respondre amb una tasca extraordinària de salvaguarda dels béns artístics de tot el territori. Més enllà de la protecció d’aquest patrimoni, es va dur a terme l’endreça, ordenació, catalogació, documentació i restauració d’aquests béns. Així culminava la primera política pública de gestió patrimonial de la Catalunya contemporània, que va tenir una expressió internacional en l’exposició L’art catalan du Xème au XVème siècle a París l’any 1937. El treball ingent que es va dur a terme en els dipòsits d’art de tot el territori és un testimoni del valor que es va atorgar a la cultura en temps de guerra i barbàrie, i va esdevenir un referent internacional en termes de salvaguarda del patrimoni. Aquesta exposició planteja la problemàtica de manera general en tot el territori català —de gran abast i complexitat—, si bé se centra per raons òbvies en les circumstàncies concretes de les col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya. El museu vol, amb aquesta mostra, reconèixer la tasca de totes aquelles persones i entitats que es van involucrar en la defensa i el salvament del patrimoni en el context de la guerra. I, d’entre totes, reivindicar la personalitat de Joaquim Folch i Torres, primer director del museu i una figura imprescindible sense l’aportació de la qual no seria possible entendre l’actual riquesa museística del país.

 

Museu en perill! combina diferents elements expositius: obres originals, documentació primària, llistats, expedients de depuració, catàlegs i volums bibliogràfics, fotografies, materials d’hemeroteca, filmacions, cartografia, cartells, etc. Destaca la potència visual de les fotografies que es conserven d’aquells trasllats i moviments, un veritable tresor que permet veure en quines condicions van haver de treballar els responsables i tècnics per poder salvaguardar i endreçar el patrimoni artístic de Catalunya. Tot aquest material permetrà a l’espectador conèixer un sorprenent episodi històric.

 

Comissariat: 

Mireia Capdevila Candell i Francesc Vilanova Vila-Abadal
 
 
Amb el suport de:
 
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC_CERCA).
 
Fundació Carles Pi i Sunyer.
 
Fundació Folch i Torres.
 
Memorial Democràtic.
 
 
MÉS INFORMACIÓ, AQUÍ
 
 
PROGRAMA DE MÀ, AQUÍ
 
DOSSIER DE PREMSA, AQUÍ
 
 

Inauguració de l'exposició Museu en perill! Salvaguarda i endreça de l’art català durant la guerra civil

Joaquim Nadal, director de l'ICRPC, va participar a la roda de premsa d'inauguració de l'exposició "Museu en perill! Salvaguarda i endreça de l’art català durant la guerra civil"

projectes_socialitzacio/inauguracio_artenperill.jpg

Frase Negra