PROJECTES

TORNAR
Redacció del contingut dels panells descriptius dels béns d’interès arquitectònic i patrimonial de la Universitat de Girona
PROJECTES TRANSFERÈNCIA

Redacció del contingut dels panells descriptius dels béns d’interès arquitectònic i patrimonial de la Universitat de Girona

  • Entitat finançadora: Universitat de Girona
  • Període execució: 2023
  • Import: 2.300 €
  • Participants: Dra. Gemma Domènech 

Frase Negra