EQUIP

Antonio Rojas Rabaneda

Responsable de la Unitat de Projectes i Comunicació de l'ICRPC des de l'any 2007. Disposa de més 20 anys d'experiència professional en els camps del Patrimoni Cultural i l'Arqueologia.

Està especialitzat en la implementació i gestió de projectes en l'àmbit del patrimoni cultural. Ha participat en el disseny i la implementació de nombrosos projectes de recerca i transferència sobre usos del patrimoni, estudis de públic, plans directors per a equipaments culturals, redacció d'informes històrics i arqueològics i de valoració patrimonial, anàlisi de dades o inventaris del patrimoni. Disposa d'un ampli coneixement de programes nacionals i internacionals de finançament de la recerca.

En el camp de la recerca treballa en dues línies diferenciades. En primer lloc és arqueòleg especialitzat en la cultura ibèrica, tema de la seva tesi doctoral, amb una àmplia experiència en direcció d'intervencions arqueològiques. En segon lloc, treballa en l'àmbit dels usos del patrimoni i processos de patrimonialització. Ha participat en diversos projectes competitius I+D i ha format part de d'equips de grups de recerca. És membre del Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya (GRE 2014 SGR 772) i del Grup de recerca Arqueologia, Prehistòria i Patrimoni, del Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria i de l'Institut de Recerca Històrica, de la Universitat de Girona. Disposa d'experiència en docència universitària com a professor associat de la Universitat de Girona.

En l'àmbit de les TIC i la comunicació disposa de formació especialitzada en l'ús de xarxes socials a nivell corporatiu i en la difusió i comunicació de la recerca. Coordina els continguts del web i blog i la gestió de les xarxes socials de l’ICRPC.

En comunicació i socialització de la recerca ha coordinat i participat en projectes com #Living Heritage! ,Bojos per l'Arqueologia o Digibers i ha impartit conferències divulgatives i docència universitària.

    PUBLICACIONS  

Frase Negra