EQUIP

Antonio Rojas Rabaneda

Responsable de la Unitat de Projectes i Comunicació de l'ICRPC des de l'any 2007. Disposa de més de 20 anys d'experiència professional en els camps del Patrimoni Cultural i l'Arqueologia.

 

Està especialitzat en la implementació i gestió de projectes en l'àmbit del patrimoni cultural i l'Arqueologia. Ha participat en el disseny i la implementació de nombrosos projectes de recerca i transferència sobre usos del patrimoni, estudis de públic, plans directors per a equipaments culturals, redacció d'informes històrics i arqueològics i de valoració patrimonial, anàlisi de dades o inventaris del patrimoni, entre d'altres. Disposa d'un ampli coneixement de programes nacionals i internacionals de finançament de la recerca.En el camp de la recerca treballa en dues línies diferenciades. En primer lloc és arqueòleg especialitzat en la cultura ibèrica, tema de la seva tesi doctoral, amb una àmplia experiència en direcció d'intervencions arqueològiques, on destaca la del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. En segon lloc, treballa en l'àmbit dels usos, difusió i comunicació del patrimoni i dels processos de patrimonialització. Ha participat en diversos projectes competitius I+D i ha format part d'equips de grups de recerca.

 

Actualment, és membre del Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya (GRPRE 2017 SGR 835) a l'ICRPC. A la Universitat de Girona és membre del Departament d'Història i Història de l'Art de la UdG, de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona i del Grup de recerca Arqueologia, Prehistòria i Patrimoni, del Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria.

 

En l'àmbit de la docència universitària és professor associat de la Universitat de Girona, en els àmbits de l'Arqueologia i el Patrimoni Cultural des de l'any 2008. En el Grau en Història de l'art ha impartit docència de les assignatures "Difusió del patrimoni cultural", "Usos del patrimoni històric-artístic", "Del col·leccionisme als museus" i "Història de la ciència i la cultura". En el Grau en Història ha impartit "Protohistòria de la peninsula ibèrica". Forma part de l'equip docent del Màster de Patrimoni Cultural i Natural de la UdG, on ha impartit les assignatures  "Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: difusió i comunicació" i "Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: marketing i públic", "Història del patrimoni i patrimoni de la història" i "Impactes i adaptació de l'activitat humana sobre el patrimoni i el paisatge".

 

En l'àmbit de les TIC i la comunicació treballa en l'ús de xarxes socials a nivell corporatiu i en la difusió i comunicació de la recerca. Coordina els continguts de la web i blog així com la gestió de les xarxes socials de l’ICRPC.En comunicació, difusió i socialització de la recerca ha coordinat i participat en projectes com #Living Heritage!Bojos per l'Arqueologia o Digibers i ha impartit conferències divulgatives i docència universitària.

 

És col·legiat número 19049 del Col·legi de Periodistes de Catalunya.


Perfil professional de la Universitat de Girona.

    PUBLICACIONS  

Frase Negra