Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/icrpc.cat/httpdocs/lib/carrega.php on line 189
ICRPC :: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural

EQUIP

Antonio Rojas Rabaneda

Cap de la Unitat de Projectes i Comunicació de l'ICRPC des de l'any 2007. És historiador i arqueòleg. Llicenciat en Història, Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l'àmbit local.  Disposa de més de 25 anys d'experiència professional en els camps de la recerca i implementació de projectes en Patrimoni Cultural i l'Arqueologia.

 

En el camp de la recerca treballa en dues línies diferenciades. Per una banda, és arqueòleg especialitzat en protohistòria (tema de la seva tesi doctoral), món antic  i patrimoni arqueològic, amb una àmplia experiència en direcció d'intervencions arqueològiques i la patrimonialització de l'Arqueologia. Ha participat com a investigador en projectes I+D com "La patrimonialització de l'Arqueologia". Co-director de l'empresa d'ARES. Arqueologia i Restauració (1998-2003). 

 

En segon lloc, treballa en l'àmbit dels usos, difusió i comunicació del patrimoni i dels processos de patrimonialització. Ha participat en diversos projectes competitius I+D i ha format part d'equips de grups de recerca. És autor de 75 articles de recerca en revistes, llibres, capítols de llibres i actes de congressos. Ha presentat resultats de recerca a través de 50 comunicacions i ponències  en congressos a nivell nacional i internacional.

 

Ha estat membre del Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya (GRPRE 2017 SGR 835) a l'ICRPC i del Grup de Recerca Patrimonialització i Usos del patrimoni i processos de patrimonialització (2009 SGR 1065). A la Universitat de Girona és membre del Departament d'Història i Història de l'Art de la UdG i del Grup de recerca Arqueologia, Prehistòria i Patrimoni, del Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria.

 

En l'àmbit de la docència universitària és docent de la Universitat de Girona, en els àmbits de l'Arqueologia i el Patrimoni Cultural des de l'any 2008. En el Grau en Història de l'art ha impartit docència de les assignatures "Difusió del patrimoni cultural", "Usos del patrimoni històric-artístic", "Del col·leccionisme als museus", "Història de la ciència i la cultura en el món antic" i "Iconografia". En el Grau en Història ha impartit "Protohistòria de la peninsula ibèrica". En el Màster de Patrimoni Cultural i Natural de la UdG,  harealitzat la docència de les assignatures  "Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: difusió i comunicació" i "Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: marketing i públic", "Història del patrimoni i patrimoni de la història", "Impactes i adaptació de l'activitat humana sobre el patrimoni i el paisatge" i "Patrimoni Cultural Immaterial".

 

Està especialitzat en la implementació i gestió de projectes en l'àmbit del patrimoni cultural i l'Arqueologia. Ha participat en el disseny i la implementació de nombrosos projectes de recerca i transferència sobre usos del patrimoni, estudis de públic, plans directors per a equipaments culturals, redacció d'informes històrics i arqueològics i de valoració patrimonial, anàlisi de dades o inventaris del patrimoni, entre d'altres. Disposa d'un ampli coneixement de programes nacionals i internacionals de finançament de la recerca.

 

És col·legiat número 19049 del Col·legi de Periodistes de Catalunya. En l'àmbit de les TIC i la comunicació treballa en l'ús de xarxes socials a nivell corporatiu i en la difusió i comunicació de la recerca. Coordina els continguts de la web i blog així com la gestió de les xarxes socials de l’ICRPC. En comunicació, difusió i socialització de la recerca ha coordinat i participat en projectes com #Living Heritage!Bojos per l'Arqueologia o Digibers i ha impartit conferències divulgatives i docència universitària en el camp de l'aplicació de les tecnologies en l'activació i socialització del patrimoni cultural material i immaterial.

 

 

Producció acadèmica


ORCID

0000-0001-6101-106X

 


Perfil professional de la Universitat de Girona_CLICA.

 

--

Frase Negra