PROJECTES

TORNAR
Documentació de la gestió del patrimoni a Catalunya per part del SDPAN
PROJECTES COMPETITIUS

Documentació de la gestió del patrimoni a Catalunya per part del SDPAN

Documentació de la gestió del patrimoni a Catalunya per part del SDPAN. Subvencions a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica. Període: 1 de gener a 30 de novembre de 2021. Coordinació: Joaquim Nadal i Farreras i Eduard Caballé Colom

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

 

Per l’elaboració d’aquest projecte s’ha realitzat un estat de la qüestió que ha permès ampliar la cerca documental i alhora entre veure quins fons podia ser útil per complementar “Repertori de fonts, documents i dades sobre la incautació, concentració, catalogació, inventari, salvaguarda i trasllat del Patrimoni Artístic Català  durant la Guerra Civil (1936-1939)” coordinat pel professor Dr. Joaquim Nadal i Farreras que s’ha fet des de l’ICRPC. 

Posteriorment hem fet la consulta als arxius: 

  • IPCE. Fons SDPAN. Correspondència del Comiasrio de la Zona de Levante.
  • Archivo General Militar de Ávila.
  • Arxiu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Fons Josep Alfons Tarragó Pleyan.

Després de la consulta dels arxius hem procedit al buidatge de les dades. En el cas de l’Arxiu del Instituto de Patrimonio Cultural Español, s’ha desenvolupat un resum executiu de la correspondència el Comisario de la Zona de Levante, feina que s’ha adaptat a una base de dades interna per la construcció de noves interpretacions.

De la mateix manera s’ha procedit al buidatge dels informes enviats al SDPAN per part del Servicio Militar y Policia de Ocupación conservats a l’Archivo General Militar d’Ávila.

Com a objectiu assolit també s’ha buidat l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs transcrivint trasllat de les obres de l’ermita de Butsènit, prop de Lleida, al Museu Morera. El trasllat del Museu Morera i de l’Hospital de Santa Maria a Saragossa i la devolució de béns individualitzats o dels béns del bisbat d’Urgell o de l’església diocesana de Lleida.

D’aquesta manera s’ha pogut aportar una base de dades formada per fonts, documents i dades sobre l’estat del patrimoni artístic custodiat pel Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN) en l’ultima fase de la Guerra Civil i el primer franquisme. S’ha fet de forma sistematitzada tant per les fonts: escrites i gràfiques.

Per tant s’ha aconseguit un repertori exhaustiu de la documentació sobre l’estat del patrimoni artístic permetent ampliar la recerca bàsica en aquest àmbit, així com publicar els resultats. Això ajuda a ampliar l’anàlisi de les causes i conseqüències de la destrucció de patrimoni artístic i documental a Catalunya fruït del conflicte de 1936-1939.

Els resultats aporten informacions d’interès i d’utilitat per investigadors, gestors i altres professionals de l’àmbit de la memòria històrica. La tasca elaborada dona visibilitat a les accions de salvaguarda i protecció del patrimoni artístic en una situació tan convulsa com la guerra civil espanyola i una vegada finalitzat aquest conflicte. Els continguts de l’inventari assenyalen el patrimoni cultural com a una herència col·lectiva que cal preservar, difondre i socialitzar.

Projecte amb el Suport del Memorial Democràtic

ajuts/pmd.jpg

Subvencions a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica

La recerca ha rebut el finançament de les subvencions a projectes d'activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica.

 

Els objectus d'aquests ajuts són:

 

Donar suport a activitats culturals, commemoratives, pedagògiques, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, relacionades amb la temàtica pròpia de la institució (la Segona República, la Guerra Civil, l’exili, la deportació, la repressió, la resistència i la construcció de la societat democràtica) vinculades a Catalunya.

ajuts/pmd.jpg

Més informació

 

Repertori de fons, documents i dades sobre la confiscació, concentració, catalogació, inventari, salvaguarda i trasllat del Patrimoni Artístic

http://icrpc.cat/cat/projectes/repertori-de-fons-documents-i-dades-sobre-la-confiscacio-concentracio-catalogacio-inventari-salvaguarda-i-trasllat-del-patrimoni-artistic-.html

 

 

La destrucció i salvaguarda de patrimoni artístic durant la Guerra Civil

http://icrpc.cat/cat/projectes/la-destruccio-i-salvaguarda-de-patrimoni-artistic-durant-la-guerra-civil-.html

ajuts/pmd.jpg

Frase Negra