PROJECTES

TORNAR
Documentació dels oficis tradicionals representats en fires i mercats de l’Empordà.
PROJECTES COMPETITIUS

Documentació dels oficis tradicionals representats en fires i mercats de l’Empordà.

Investigadors/es
Gabriel Alcalde (ICRPC/UdG)
Eliseu Carbonell (ICRPC)
Antoni Rojas (ICRPC)
 
Durada del projecte
Un any (1 de setembre de 2009 a 1 de setembre de 2010)

Descripció

Amb la recerca ens proposem fer una primera aproximació a l’ús social i econòmic dels oficis tradicionals presents en fires i mercats temàtics d’oficis que actualment es celebren la comarques del Baix Empordà i l’Alt Empordà. L’objectiu d’aquesta recerca és documentar etnogràficament els diferents oficis analitzant, d’una banda, la relació de cada un dels oficis representats amb les formes artesanals preindustrials de producció i en segon lloc calibrar la importància d’aquestes representacions teatralitzades de la producció artesanal en l’activitat general dels artesans que actualment acudeixen a aquestes fires i mercats.

D’aquesta manera volem documentar la patrimonialització d’una activitat artesanal en base tant a la referència cultural com a l’econòmica, és a dir, veure com una activitat patrimonial que, per una banda, compleix una funció social i cultural de conservació i transmissió del patrimoni etnològic, serveix també com a estratègia econòmica de producció i distribució per a un determinat col·lectiu d’artesans, així com als ens que organitzen aquests esdeveniments.

projectes_competitius/OFOCIS_1.jpg

Objectius

Portar a terme la documentació etnogràfica d’una activitat comercial, les fires i mercats, basades en la recuperació del patrimoni etnològic representat en els oficis tradicionals.

Valorar els criteris històrics i etnològics que segueixen les escenificacions o teatralitzacions dels oficis tradicionals en aquestes fires i mercats.

Calibrar la importància d’aquestes representacions d’oficis tradicionals en l’activitat productiva general dels professionals que actualment acudeixen a aquestes fires i mercats.

Observar les dinàmiques que es generen a l’interior d’aquestes fires per tal de conèixer millor com es porta a terme la transmissió del patrimoni etnològic, en aquest cas dels oficis tradicionals, al públic.

projectes_competitius/OFOCIS_2.jpg

Metodologia i pla de treball

Recerca documental: buidatge documental de totes les fires, mercats i mostres on l’eix temàtic sigui un o diversos oficis tradicionals.

Treball de camp etnogràfic en les fires i mercats d’oficis tradicionals: observació i registre de les activitats i interaccions entre públic i artesans en el marc de les fires i mercats d’oficis. L’objectiu és estudiar in situ com es transmet el valor patrimonial dels oficis tradicionals.

Entrevistes semiestructurades amb artesans i organitzadors de les fires: com a fonts d’informació i per analitzar significat que es dóna al concepte d’“ofici tradicional”, i d’altra banda per valorar el pes específic de les fires en l’activitat dels professionals implicats.

projectes_competitius/OFOCIS_3.JPG

Frase Negra