PROJECTES

TORNAR
Patrimoni Cultural per la Pau. Experiències i casos internacionals
PROJECTES COMPETITIUS

Patrimoni Cultural per la Pau. Experiències i casos internacionals

Patrimoni Cultural per la Pau. Experiències i casos internacionals. Investigador Principal: Joaquim Nadal i Farreras.Equip: Joaquim Nadal i Farreras, Joan Bosch i Ballbona, Gemma Domènech i Casadevall, Saida Palou i Rubio, Antonio Rojas Rabaneda. Entitat finançadora: Institut Català Internacional per la pau (ICIP). Convocatòria:  Treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2018-2019). Referència: 2018 RICIP 00019.  Període d'execució: 2019-2020.


El projecte té com a objectiu general dur a terme una prospecció d’iniciatives dissenyades a nivell internacional que utilitzen el patrimoni cultural com a eina per a la construcció de la pau, amb la voluntat de visualitzar el caràcter universal de la vinculació del patrimoni cultural amb els anhels de pau i de protecció de les herències col·lectives que representen el patrimoni material i immaterial, amb una concepció del patrimoni en el seu sentit més ampli. Aquestes accions i les institucions que les organitzen seran incloses en un mapa digital d'accés obert.


Frase Negra