PROJECTES

TORNAR
Patrimonis Liminars
PROJECTES PROPIS

Patrimonis Liminars

Investigadora
Gemma Domènech Casadevall (ICRPC)

Descripció

Avui, en els difusos marges del concepte bé patrimonial hi romanen unes tipologies arquitectòniques, a les quals la Llei de patrimoni cultural de Catalunya de l’any 1993 reconeix el seu valor, però que a la pràctica es continuen obviant en els catàlegs de patrimoni. El nostre objectiu és elaborar un cens d’aquests elements, estudiar-ne la seva situació actual i, analitzar les raons (històriques, ideològiques i estètiques) que els han deixat en el llindar del que majoritàriament és considerat patrimoni.

projectes_propis/LIMINARS_1.jpg

Objectius

Elaboració d’un cens dels elements conservats i dels perduts.

Estudiar els usos actuals i les perspectives de futur dels elements conservats.

Posar en relació la realitat catalana amb la d’altres països europeus pel que fa a la conservació i protecció d’aquest tipus de patrimoni.

projectes_propis/LIMINARS_2.jpg

Metodologia i pla de treball

Buidatge de l’Inventari de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i dels respectius catàlegs municipals.

Treball de camp per conèixer l’estat actual i les perspectives de futur per a cada element estudiat.

Recopilació de dades bibliogràfiques entorn a la protecció d’aquest patrimoni a escala europea.

projectes_propis/LIMINARS_3.jpg

Frase Negra