PROJECTES

TORNAR
Pla Director del Monestir de Sant Esteve de Banyoles
PROJECTES TRANSFERÈNCIA

Pla Director del Monestir de Sant Esteve de Banyoles

Entitat finançadora: Ajuntament de Banyoles; Import: 18.137,90 €; Concedit a: Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural; Durada: 13 mesos (inici: 01 11 2021; finalització: 31 12 2022); Número d’investigadors: 6; Coordinació: Joaquim Nadal Farreras.

Equip:

Dr. Joaquim Nadal i Farreras, catedràtic emèrit d’Història Contemporània de la
Universitat de Girona i Director de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural
(ICRPC)
Dr. Joan Bosch Ballbona, professor titular d’Història de l’Art de la Universitat de Girona
i director tècnic de l’ICRPC
Dra. Gemma Domènech Casadevall, investigadora de l’ICRPC i professora associada
d’Història de l’Art de la Universitat de Girona.
Dra. Saida Palou Rubio, investigadora de l’ICRPC i professora associada d’antropologia a
la Universitat de Girona
Dra. Rosa Maria Gil Tort, professora associada d’Història de l’Art de la Universitat de
Girona i investigadora adscrita a l’ICRPC
Marc Riera, arquitecte President de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes.

Frase Negra