PROYECTOS

VOLVER
Inventari béns mobles relacionats amb la Festa dels Tonis de Santa Eugènia de Berga
PROYECTOS TRANSFERENCIA

Inventari béns mobles relacionats amb la Festa dels Tonis de Santa Eugènia de Berga

La Festa dels Tonis a Santa Eugènia de Berga (Osona) se celebra el darrer diumenge del mes de gener. És una festa declarada Festa Tradicional d'interès nacional per la Generalitat de Catalunya.

També se celebra, durant el mes de juliol, la festa del segar i el batre. Ambdues festes estan relacionades amb les formes de vida tradicional, del que en són un testimoni viu, simbòlic i identitari de la comunitat i actuen com a eix vertebrador i cohesionador del grup.

Fruit d’aquesta llarga tradició, el municipi ha recuperat, col·leccionat i preservat un conjunt de béns mobles relacionats amb aquestes festes que vol posar en valor.

 

Objectiu principal:

 • Inventari i documentació de la col·lecció o part d’ella de béns mobles relacionats amb la Festa dels Tonis de Santa Eugènia de Berga.

 

Objectiu secundari:

 • Selecció de peces per a una possible exposició permanent a mig termini.
 • Identificació de possibles buits o necessitats no representatives en un futur discurs expositiu per tal d’esmerçar esforços en possibles adquisicions futures.

 

Criteris de selecció:

 • Prioritzar els carros i carruatges.
 • Seleccionar elements seriats i escollir els més representatius o que estiguin en més bones condicions de conservació.
 • Seleccionar aquells elements que completin un discurs museogràfic adequat per a l’exposició.

 

Metodologia:

 • Identificar cada element amb un número únic i intransferible. Correlatiu a partir del 0001.
 • A aquest número s’hi pot afegir, si ho sol·licita l’Ajuntament, una sigla identificativa (Vg. SEB_0001). SEB per Santa Eugènia de Berga.
 • Vincular una etiqueta de cartró a l’element amb el número corresponent escrit.
 • Fotografiar cada element amb una referència mètrica i denominar l’arxiu amb el mateix número assignat.
 • Mesurar amplada, llargada i alçada màxima de cada element.
 • Documentar les característiques de l’element en una fitxa, en format Excel, utilitzat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme per fer l’Inventari del Patrimoni Etnològic i Immaterial de Catalunya (veure annex).
 • La primera part del treball s’haurà de realitzar in situ, on es trobi la col·lecció.
 • Un segon moment de treball serà el d’oficina per tal de complimentar els altres camps de les fitxes.
 • Durant les tasques de documentació i inventari es treballarà conjuntament amb la comunitat portadora de la festa, l’Associació dels Tonis de Santa Eugènia de Berga.

 

Període:

 • 2023.

 

Coordinació del projecte: 

 

Antonio Rojas Rabaneda, Cap de la Unitat de Projectes de Recerca de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC-CERCA) 

 

Saida Palou Rubio, investigadora de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC-CERCA) 

 

Equip investigador: 

 

Jordi Montlló Bolart. Antropòleg, investigador adscrit a l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC-CERCA). 

 

Laura Bosch Martínez. Historiadora i tècnica de patrimoni cultural

Frase Negra