PROJECTES

Descripció

La divulgació i promoció de la història i del patrimoni cultural estan estretament lligades al desenvolupament local i regional. Actualment els municipis es troben en la necessitat de generar noves propostes que revitalitzin el turisme i promocionin les seves localitats. Les principals actuacions han estat dirigides a explorar i posar en valor els potencials locals per tal de crear nous al·licients dins dels circuits turístics. En aquest context, la posada en valor del patrimoni cultural i les accions per divulgar el passat històric adquireixen un important protagonisme.

Dins de l’oferta divulgativa, de lleure i turística basada en usos del patrimoni cultural, aquesta recerca analitza uns esdeveniments que han apostat per la recreació històrica com a element de promoció de pobles i ciutats de Catalunya i que s’han consolidat en els darrers vint anys amb un continu creixement.

projectes_propis/FIRES_1.jpg

Objectius

Elaborar un treball de síntesi basat en una recerca i anàlisi de dades específiques sobre el conjunt d’esdeveniments de recreació històrica que es porten a terme a l’actualitat en el marc de tot el territori català.

Identificar l’estructura de gestió i funcionament d’aquests esdeveniments.

Analitzar el paper d’aquests esdeveniments en la promoció del patrimoni cultural, en la diversificació de l’oferta turística i en el desenvolupament local.

Aportar una visió general que pugui ser útil per a gestors culturals, divulgadors del patrimoni cultural i experts en turisme.

projectes_propis/FIRES_2.jpg

Metodologia i pla de treball

Buidatge d’esdeveniments de recreació històrica (fires, mercats i festivals) entre els que se celebren actualment a Catalunya.

Procés d’identificació de les institucions i entitats organitzadores.

Elaboració d’un qüestionari amb les temàtiques objecte d’anàlisi.

Enviament de qüestionaris a institucions de tot Catalunya que actuen com a organitzadores principals de les fires.

Buidatge de les dades obtingudes a través dels qüestionaris.

Buidatge d’informació a través d’Internet, premsa i altres fonts d’informació.

Treball de camp assistint a fires, mercats i festivals amb l’objectiu d’obtenir informació i documentació pròpia, així com una observació directa d’aquests esdeveniments i els seus continguts.

Anàlisi de totes les dades obtingudes i establiment de valoracions crítiques i conclusions.

projectes_propis/FIRES_3.JPG

Bibliografia generada:

ROJAS RABANEDA, Antonio (2023) De los procesos de patrimonialización a los usos del patrimonio cultural. Retos de la recreación histórica en la Historia pública. A Francisco Acosta, Ángel Duarte, Elena Lázaro y María José Ramos Roví (eds.) La Historia habitada Sujetos, procesos y retos de la Historia Contemporánea del siglo XXI. Actas del XV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. Córdoba: UCO Press. Editorial Universidad de Córdoba. ISBN: 978-84-9927-747-9

 

ROJAS RABANEDA, Antonio (2021) “Fiestas históricas y patrimonio inmaterial en confinamiento”. Xavier Roigé Ventura, Alejandra Canals Ossul (eds.). Patrimonios confinados. Retos del patrimonio inmaterial ante el COVID-19, Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 69-80. ISBN: 978-84-9168-758-0.


Rojas Rabaneda, Antonio. «La recreación histórica en Cataluña como recurso de la socialización del conocimiento». Her&Mus. Heritage & Museography, [en línea], 2019, Vol. 20, pp. 123-47, https://www.raco.cat/index.php/Hermus/article/view/369679 


ROJAS, A. (2019) Current trends in annual historical recreation events in Catalonia. Uses of Cultural Heritage. Exarc Journal. Issue 2019/1. ISSN: 2212-8956.

 

ROJAS, A. (2018) Re-enactment and living history events as a tool for community projects: The role of museus. R. Almoêda, S. Lira, C. Pinhero, J.M. Santiago Zaragoza, J. Calvo Serrano & F. Garcia Carrillo (eds.), Heritage 2018. Proceeding of the 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development. Granada, Universidad de Granada – Green Lines Institute for Sustainable Development, vol. 2, pp. 929-934. e-ISBN 978-84-338-6265-5.

 

ROJAS, A. (2018) Re-enactment and living history events as a tool for community projects: The role of museus. Book of abstracts of HERITAGE 2018 - 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development,12th to 15th June 2018. Granada, Spain. Green Lines Institute for Sustainable Development.. ISBN 978-84-338-6265-5.

 

ROJAS, A. (2018) La arqueología experimental en eventos de difusión del patrimonio cultural y de recreación histórica. Potenciales para explorar. Experimental archaeology: From research to society. Proceedings of the Vth International Congress of Experimental Archaeology25th-27th October, 2017. Tarragona (Spain). Butlletí Arqueològic, V, 40 (2018), ISSN 1695-5862 (p.353-359). Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona.

 

ROJAS, A. (2018) El proyecto “Fiestas, ferias, mercados y festivales de divulgación y recreación histórica en Cataluña”. Experimental archaeology: From research to society. Proceedings of the Vth International Congress of Experimental Archaeology25th-27th October, 2017. Tarragona (Spain).Butlletí Arqueològic, V, 40 (2018), ISSN 1695-5862 (p.149-154). Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona.

 

MONTRÓS, T.; BELARTE, MC.; ALLUÉ, E.; BATISTA, LL; CAMAÑES, P; CANELA, J.; DOMÉNECH, G.; FONTANALS, M.; OLMOS, P.; PRINCIPAL, J.; 7ROJAS, A. (2018) The Digibers project: The socialization of research in digital era: the case of Iberian archaeology  V International Congress of Experimental Archaeology. Tarragona, 25-27 October 2017. Butlletí Arqueològic, V, 40 (2018), ISSN 1695-5862 (p.335-339).Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Tarragona.

 

MONTRÓS, T.; BELARTE, MC.; ALLUÉ, E.; BATISTA, LL; CAMAÑES, P; CANELA, J.; DOMÉNECH, G.; FONTANALS, M.; OLMOS, P.; PRINCIPAL, J.; ROJAS, A. (2017) The Digibers project: The socialization of research in digital era: the case of Iberian archaeology. Book of abstracts.  V International Congress of Experimental Archaeology. Tarragona, 25-27 October 2017, Tarragona.

 

ROJAS, A. (2017) La presencia de la Arqueología experimental en eventos de recreación històrica en Cataluña. Book of abstracts.  V International Congress of Experimental Archaeology. Tarragona, 25-27 October 2017.

 

ROJAS, A. (2017) Arqueología experimental y recreación històrica en Cataluña (poster). Book of abstracts.  V International Congress of Experimental Archaeology. Tarragona, 25-27 October 2017.

 

ROJAS, A. (2012) The Llofriu Cork Harvesting Festival: Territory, Local Identity and Transmission of Cultural Heritage. International Journal of Humanities and Social Science. Vol. 2 No. 15

 

ROJAS, A. (2012) Cultural Events and Cultural Heritage in times of crisis: A Case in Catalonia. Celebrate to prosper. Potentials for tourism, festivals and cultural events in times of crisis. (Lyck, L.,Long, Ph., Grige, A.X. Ed.) CBS Copenhagen Business School Publications, Denmark. 

 

ROJAS, A. (2012)  “Cultural events, cultural heritage, tourism and new media”. Cultural Heritage and Tourism: Trends and Innovative Strategies for Learning and Management. International Journal of Web Based Communities, Vol. 8, No. 1.


ROJAS, A. (2012) Una proposta d’oci i activitat turística a partir del patrimoni cultural: Esdeveniments de divulgació històrica de Catalunya. Papers of first congress of leisure and tourism OCITUR 2012, Mataró, p.904-926. ISBN: 978-84-695-3343-7ROJAS, A. (2012) Una propuesta de ocio y actividad turística a partir del patrimonio cultural: Eventos de divulgación histórica de Cataluña. Papers of first congress of leisure and tourism OCITUR 2012, Mataró, 904-926. ISBN: 978-84-695-3343-7ROJAS, A. (2011) “Herramientas y estrategias de difusión del patrimonio histórico: los eventos de recreación histórica en Cataluña”. e-rph, Revista Electrónica de Patrimonio Histórico, núm 9. ISSN 19887213

 

ROJAS, A. (2011) Historical recreation as a way to attract tourism to the catalan coast. Researching Coastal and Resort Destination Management: Cultures and Histories of Tourism, Palibrio, Bloomington, United States of America. ISBN 9781463305512

 

 
ROJAS, A. (2010) The uses of cultural heritage in Catalonia: the history re-enactment as way of preservation, exhibition and local development. Proceedings of the 2nd International Conference on  Heritage and Sustainable Development. 22-26 June 2010, 1151-1158. Green Lines Institute for sustainable development. Évora, Portugal. ISBN 978-989-95671-3-9ROJAS, A. (2009). “The Cultural Heritage inside the Coast Tourism: The Fairs and Markets of Historical Reconstruction “, Resorting to the Coast: Tourism, Heritage and Cultures of the Seaside, Leeds, Centre for Tourism and Cultural Change, Leeds Metropolitan University. ISBN 978-1-907240-02-7

 

Presentació de la recerca en congressos

ROJAS RABANEDA, Antonio (2023) “El paper del món clàssic en festes i recreacions històriques a Catalunya. Usos del patrimoni i processos de patrimonialització”. XVIII Fòrum Auriga, Lloret de Mar, 25 i 26 de noviembre de 2023.

 

ROJAS RABANEDA, Antonio (2023). La divulgación de la Edad Media en fiestas y recreaciones históricas en Cataluña. Congreso Internacional de la SEEM: «Investigar y divulgar la Edad Media». XXXVI Asamblea general de la SEEM. Alicante, 8-10 noviembre 2023.

 

ROJAS RABANEDA, Antonio (2023). Fiestas y recreaciones históricas. Diez factores para el futuro de una herramienta de socialización del conocimiento. V Congreso Internacional “Compromiso de Caspe”. Recreación histórica y Arqueología experimental. Caspe (Zaragoza), 13-15 d’Octubre de 2023.

 

ROJAS RABANEDA, Antonio (2022). Dinámicas actuales en Cataluña del uso de larecreación histórica en escuelas y universidades “I Seminario de Investigación: Nuevas propuestas para la difusión y didáctica de la Historia”. 26 i 27 de setembre de 2022. Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

 

ROJAS RABANEDA, Antonio (2022). Asociacionismo y recreación histórica en la activación del patrimonio cultural local. Resiliencia e identidad local. VIII Jornadas Patrimonio La Ponte-Ecomuséu. Comunidades patrimoniales resilientes frente a la incertidumbre global: reflexiones y estrategias. Villanueva de Santu Adrianu (Astúries). 10-11 de juny de 2022.

 

ROJAS RABANEDA, Antonio. (2022) Coordinació del simposi “Buenas prácticas en la socialización del patrimonio cultural inmaterial”. I Congreso internacional de patrimonio cultural inmaterial. Organitzat per la Universitat de Barcelona.13-15 de maig de 2022.

 

ROJAS RABANEDA, Antonio. (2022) Reacciones digitales en fiestas históricas para la socialización del patrimonio. 2n Congrés Català d’Antropologia (CoCA). Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. 27, 28 i 29 de gener de 2022. 

 

MONTLLÓ, Jordi; ROJAS RABANEDA, Antonio. (2022) El projecte Living heritage for sustainable developement (Livhes): a la recerca de les bones pràctiques en el patrimoni cultural immaterial. 2n Congrés Català d’Antropologia (CoCA). Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. 27, 28 i 29 de gener de 2022.


ROJAS RABANEDA, Antonio. (2021) “De los procesos de patrimonialización” a los usos del patrimonio cultural. Retos de la recreación histórica e Historia pública en una nueva década. Taller Historia pública: desafíos y experiencias. Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. La Historia habitada. Sujetos, procesos y retos de la Historia Contempora´nea del siglo XXI. Co´rdoba, 9-11 de septiembre de 2021.

 

ROJAS RABANEDA, Antonio. “Fiestas históricas y patrimonio inmaterial en confinamiento”. Jornadas "Patrimonio Inmaterial. Celebraciones confinadas y retos port-covid". 29 y 30 Junio. Organiza. Proyecto de investigación “Patrimonio Inmaterial y Políticas Culturales: desafíos sociales, políticos y museológicos (PGC2018-096190-B-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, e Innovación / Agencia Estatal de Investigación / Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea. GRAP. Grup de Recerca en Antropologia del Patrimoni. Participan. Universitat de Barcelona, Universidad del País Vasco, Universidad Pablo Olavide, Universidad de Sevilla, CETT, OSTELEA, Proyecto Prometheus (Interreg POCTEFA).

 

ROJAS RABANEDA, Antonio.  “Acciones de recreación histórica como apoyo a estrategias educativas en patrimonio cultural”. Comunicación aceptada. IV Congreso Internacional: Educación, Patrimonio y Creatividad. Del 2 al 4 de septiembre de 2020. Campus Duques de Soria. Universidad de Valladolid.

 

ROJAS RABANEDA, Antonio. La Guerra de la Independencia española recreada. Difusión y socialización del conocimiento de la Historia y del Patrimonio Cultural a partir de las recreaciones históricas. Congreso Internacional Historia pública de la guerra de la independencia española. Universidad de Alicante. Data: 14, 15 i 16 de novembre de 2019.

 

ROJAS, A. Re-enactment and living history events as a tool for community projects: the role of museums. Heritage 2018. 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development. Granada, June 12-15 2018.

 

ROJAS, A. The presence of experimental archeology in historical recreation events in Catalonia. V International Congress of Experimental Archaeology. Tarragona, 25-27 October 2017.

 

ROJAS, A. Arqueología experimental y recreación histórica en Cataluña (poster). V International Congress of Experimental Archaeology. Tarragona, 25-27 October 2017.


ROJAS, A. “Recreaciones históricas en Cataluña, usos y abusos del patrimonio cultural para finalidades turísticas”. III Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, Teruel. 2-4 de octubre de 2015.

 

 

ROJAS, A. A proposal for leisure and tourism from the cultural heritage: Reenactment events in Catalonia. First Congress of Leisure and Tourism OCITUR 2012 Leisure and Tourism of the 21th Century - Future Prospects,16-17-18. May 2012. Mataró.

 

 

ROJAS, A. Potenciales no explorados para la interpretación del patrimonio en eventos de recreación histórica. XI Jornadas AIP Asociación para la Interpretación del Patrimonio "Intérpretes del Patrimonio: La mediación entre el legado natural y cultural y la sociedad". 8 i 9 de març de 2012. Aula de Medio Ambiente de Caja Burgos. Palencia.

 

 

ROJAS, A. Ponència: Documentació dels oficis tradicionals representats en fires i mercats de l’Empordà. En el marc de les Jornades Cultura viva: Antropologia dels carrers. Organitzades per l’Institut Català d’Antropologia, la Universitat de Barcelona i el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, celebrades els dies 9 i 10 de maig de 2011, a la Sala de Juntes de la Universitat de Barcelona. Documentació dels oficis tradicionals representats en fires i mercats de l’Empordà.

 

 

ROJAS, A. Cultural Events and Cultural Heritage: The Case of Catalonia. Presentació de comunicació Journeys of Expression VIII Celebrating through times of crisis: Prospects and potentials for tourism, festivals and cultural events. Organitzat per: Leeds Metropolitan University, Centre for Tourism and Cultural Change (CTCC) i CBS Copenhagen Business School, Centre for Tourism and Culture Management en associació amb IFEA International Festivals & Events Association / Europe. Copenhagen (Denmark).11-12 setembre de 2010

 

ROJAS, A.The uses of cultural heritage in Catalonia: the history re-enactment as way of preservation, exhibition and local development. Presentació de comunicació Heritage 2010. Green Lines Institute. Évora, Portugal 22-26 juny de 2010.

 

ROJAS, A.; SERVITJA, L. Eventos de recreación histórica como herramienta de proyectos de comunidad: el papel de los museos. Presentació de comunicació 16ª Jornadas DEAC Museos. València. 27-29 de maig de 2010

 

 

ROJAS, A. Historical recreation as a way to attract tourism to the catalan coast Presentació de comunicació. Researching Coastal and Resort Destination Management: Cultures and Histories of Tourism, Girona 2009

 

 

ROJAS, A Shaping the tourist offer: the role of fairs and street markets in disseminating cultural Heritage.. Presentació de comunicació. International Conference on Tourism Development and Management. Kos Island (Grècia) 11-14 September 2009.

 

ROJAS, A. The cultural heritage inside the coast tourism: the fairs and markets of historical reconstruction. Presentació de comunicació. Resorting to the coast: tourism, heritage and cultures of the seaside, Blackpool, Anglaterra, 2009.


projectes_propis/FIRES_4.jpg

Frase Negra