EQUIP

Saida Palou Rubio

Doctora en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona (2011) amb la tesi doctoral Barcelona, destinació turística. Promoció pública, turismes, imatges i ciutat (1888-2010) dirigida per Llorenç Prats. La tesi va obtenir el Premi d'Història Agustí Duran i Sanpere Ciutat de Barcelona, atorgat per l'Ajuntament de Barcelona (2011). Des de 2010 és professora associada a la Universitat de Girona i imparteix docència als graus de Turisme i Història i als estudis de màster oficials de Turisme Cultural, Direcció i Planificació del Turisme i Patrimoni Cultural i Natural. Des de 2018 és investigadora contractada a temps complet per la Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, centre adscrit a la Universitat de Girona, en el marc de la qual realitza la seva recerca. La seva principal línia de recerca és la història política i social del turisme a Catalunya; s'ha especialitzat en l'estudi de les institucions i les polítiques turístiques del segle XX, l'anàlisi de la imatge i els discursos públics del turisme de la ciutat de Barcelona. També investiga els usos del patrimoni cultural en contextos turístics, tant històrics com a presents. Ha format part dels equips de recerca de tres projectes de recerca i desenvolupament finançats per l'estat. Participa com a membre de l'equip de recerca i investigadora principal en projectes de transferència de coneixement contractats per administracions i institucions relacionats amb la promoció, la planificació i l'estudi del turisme. Així mateix, participa en projectes de recerca i cooperació als camps de refugiats del Sàhara Occidental, en el marc dels quals es treballa per a la construcció de museus i centres de memòria i cultura del poble sahrauí.

 

Compta amb publicacions a revistes internacionals i nacionals, llibres i capítols de llibres especialitzats en aquests àmbits i línies de recerca. Cal destacar la coordinació científica de les jornades i la publicació del llibre Destinació BCN. Història del turisme a la Ciutat (Efadós, 2016), la coordinació dels números Tourism and the Place of Memory (International Journal of Tourism Anthropology, 2016), Diàlegs d’Antropologia i Turisme. Etnografies i debats contemporanis (Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia, 2016) i El patrimoni cultural en contextos turístics (Revista d’Etnologia de Catalunya, 2019). Participa a congressos, jornades i seminaris, així com a comitès científics i a l'organització d'esdeveniments. És membre de comitès editorials i redacció de revistes nacionals i internacionals i membre de la junta directiva de l'Institut Català d'Antropologia. A més, participa com a docent convidada en cursos i seminaris a diferents universitats i institucions.

 

PÀGINA PERSONAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

 

  ARTICLES A REVISTES NO INDEXADES  

  DOCUMENTS CIENTÍFICO-TÈCNICS  

  ARTICLES A CATÀLEGS I BUTLLETINS  

  MANUALS ACADÈMICS  

  DOCUMENTS CIENTÍFICO-TÈCNICS  

  ARTICLES A REVISTES INDEXADES  

  RESSENYES  

  PUBLICACIONS RESULTANTS DE CONGRESSOS (AMB AVALUACIÓ EXTERNA)  

  EDITORIALS, PRÒLEGS I PRESENTACIONS DE LLIBRES I REVISTES  

  CAPÍTOLS DE LLIBRE  

  LLIBRES  

Frase Negra