L’OBSERVATORI DE PÚBLICS

Recerca i Divulgació
 • Patrimoni Material

  Recerca

  L’OPPCC ha realitzat estudis sobre el coneixement que els museus de Catalunya tenen dels seus públics.

  Així mateix ha investigat sobre models de recompte de la freqüentació de museus a nivell internacional, així com certificats de qualitat en l’àmbit patrimonial.

 • Patrimoni Material

  Recursos

  Estudis realitzats per l’OPPCC posats a dispoció en format pdf.

  Enllaços amb altres intituts i agències internacionals dedicades als públics del patrimoni i als públics de la cultura.

 • Patrimoni Material

  Formació

  L’OPPCC ofereix cursos de formació in house adreçats a personal de museus.

  La formació es focalitza en el disseny, la producció, el tractament i l’anàlisi de metodologies per conèixer els públics dels museus i altres equipaments patrimonials.

LES FUNCIONS DE L'OBSERVATORI

Una de les funcions dels museus és posar en relació el patrimoni amb la societat. Les exposicions i activitats organitzades pels museus i equipaments patrimonials tenen el principal objectiu d’oferir experiències que responguin a les necessitats culturals, educatives, socials, lúdiques d’unes societats cada vegada més complexes.

L’OPPCC es proposa donar suport als museus aportant eines i coneixements que ajudin a millorar la relació entre els museus i els seus públics. Així els equipaments patrimonials, en tant que organitzacions, necessiten poder donar resposta a les preguntes següents: quantes persones visiten l’equipament?, d’on procedeixen?, com se n’han assabentat?, què els motiva a visitar?, quin ús fan de l’oferta expositiva?, com valoren l’experiència que han viscut?, quins són els seus interessos i necessitats?, etc.

Els museus i altres equipaments patrimonials requereixen de sistemes d’informació que els forneixen de coneixement sobre els seus visitants i usuaris. L’OPPCC té per objectiu donar suport als museus en aquesta tasca, tenint en compte les necessitats de formació del seu equip de personal, així com els avenços tecnològics.

Per a més informació, contacti a la següent direcció observatoridepublics@icrpc.cat 

LES FUNCIONS DE L'OBSERVATORI

La nostra Missió

La missió de l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya és contribuir a l’excel·lència dels museus i el patrimoni en les seves relacions amb els públics, usuaris i grups d’interès, amb la finalitat de fomentar el desenvolupament de l’ús social del patrimoni cultural, tant en quantitat com en qualitat.

La nostra Missió

Frase Negra