PROJECTS

General description

Military confrontations are probably the greatest cause of damage to architectural and artistic heritage. The Spanish Civil War was no exception. This work is intended not so much as an inventory of the devastating effects of the Civil War on Catalan artistic heritage, but rather as a reappraisal of traditional historiography’s biased interpretation of artistic loss. While the acts perpetrated by the Republican side, which caused a lamentable loss of our heritage, should not be underestimated, neither can the work of Catalan institutions be ignored, both in as far as they prevented acts of vandalism and in the zeal with which they subsequently protected archives and works of art through the organisation of complex transfers as the front advanced. Not only was this work to safeguard heritage not recognised in the post-war period, but the acts of the Catalan institutions were also misrepresented up to the point even that the Republic was accused of despoilment.

projectes_propis/DESTRUCCIO_1.jpg

Objectives

To produce an inventory of the main losses of artistic and architectural heritage in the Girona region during the Civil War.


To study the role of the government of the Republic in safeguarding Catalan artistic heritage.


To analyse traditional historiography’s interpretation of the losses that arose during the military conflict.

projectes_propis/DESTRUCCIO_2.JPG

Methodology and work plan

Analysis of written parish inventories of the losses that occurred during the military conflict and parallel analysis of the collection of the Commission of Historical and Artistic Monuments of the Province of Girona and of the Government of the Republic.


Compilation of studies published on the protection and destruction of Catalan artistic heritage.

projectes_propis/DESTRUCCIO_3.JPG

Bibliografia generada

 

BLASI BOHER, Alexandre (2021) Les Agendes del tinent Blasi (1939-1942) Domènech i Casadevall, G, Nadal i Farreras, J; Serrano Jiménez, M (Ed). Edició de textos: Miquel Serrano Jiménez. Transcripció de textos: Alexandre Blasi Damer, Miquel Serrano Jiménez. Barcelona, Generalitat de Catalunya, Memorial Democràtic de Catalunya. Col·lecció Memòries, 6. ISBN: 978-84-18601-57-6.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2021) Girona, 1939: porta de l'exili. Escrits del final de la Guerra Civil. L’Avenç. 

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2021) Noms d'una vida. Pagès editors. ISBN: 978-84-1303-249-8

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2021) “Josep Pallach Carolà i la socialdemocracia a Catalunya” 63-70. Josep Pallach, 100 anys. Un llegat encara actual. ISBN: 978-84-123324-3-8. Curbet Edicions.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2021) Pròleg a la publicació “E ZAMORA, J.E. Els arxius catalans deurant la Segona República i la Guerra Civil”. Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. ISBN: 9788418601606.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2021) Girona, 1939: porta de l'exili. Escrits del final de la Guerra Civil. L’Avenç.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2021) Noms d’una vida, Editorial Pagès.

 

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma; MARQUES, Salomó; MURIÀ, José M.; PELEGRINA, Angélica (2021) Segundo diccionario de los Catalanes de México. México: El Colegio de Jalisco – Institut d’Estudis Catalans – Miguel Ángel Porrúa. ISBN: 978-607-524-432-7 

 

 

DOMÈNECH i CASADEVALL, Gemma (2020) “Arte en prisión. Jordi Tell en el penal de A Coruña”. QUINTANA Revista de Estudos do Departamento de Historia da Arte. Universidade de Santiago de Compostela, núm.1, núm.19, 1-17. ISSN 1579-7414.

 

DOMÉNECH CASADEVALL, Gemma (2020) “El largo exilio el arquitecto catalán Jordi Tell i Novellas”, 31-46. CABAÑA, M, MURGA, I; PUIG-SAMPER, M.A; SÁNCHEX, A. (Eds). Arte, ciencia y pensamiento del exilio republicano español de 1939. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes y memoria democrática. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. NIPO: 08920012X (En línea/PDF) 089200135 (En papel). ISBN: 978-84-7471-143-1.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2018) República i Guerra Civil a Girona. Estudis i documents. Col·lecció ICRPC Llibres 17. Documenta Universitaria-ICRPC. 978-84-9984-444-2.

 

DOMÈNECH i CASADEVALL, Gemma (2018). “La salvaguarda del patrimonio cultural catalán en imágenes”. COLORADO CASTALLARY, Arturo (ed.), Patrimonio cultural, guerra civil y posguerra. Madrid, Editorial Fragua. ISBN: 9788470748127. pp. 559-573. 

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2018) Pròleg del llibre Patrimonio confiscado. La incautación y el éxodo de colecciones de arte privades en Barcelona durante la Guerra Civil (1936-1939), de Yolanda Carrasco. Editorial Base, 9-12.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2018) Art i guerra civil. Un informe d’urgència de Pere Pujol Casademont sobre el patrimoni gironí (5 d’agost de 1936). Butlletí de la societat catalana d’estudis històrics. Filial de l’Institut d’Estudis Catalans. XXIX, 2018, 409-438.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2018). “El escudo del arte. Protección e itinerancia durante la Guerra Civil en Cataluña (1936-1939)”. COLORADO CASTALLARY, Arturo (ed.), Patrimonio cultural, guerra civil y posguerra. Madrid, Editorial Fragua. ISBN: 9788470748127. pp. 71-96. 

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2018) Una altra carta inèdita de Joan Subias Galter a Salvador Dalí Domènech. Revista de Catalunya, 2018, núm. 301, p. 129-139. ISSN: 0213-5876.

 

SOLIAS, I. (2018) Vicissituds de la col·lecció d’art de Francesc d’Assís. Cambó I Batlle dureant el seu exili (1936-1947). Col·leccionistes que han fet museus 2017. Museu Nacional d’Art de Catalunya.

 

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma (2017). “La destrucció i el salvament del patrimoni”. DUEÑAS ITURBE, Oriol; MARTÍN BERBOIS, Josep Lluís (eds). La Guerra Civil al territori. Lleida, Tarragona i Girona. Col·lecció “Referents”,9. Barcelona. Memorial Democràtic de Catalunya – Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, pp. 529-544.

 

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma (2017). “La protecció del patrimoni de l’Església de Girona a través de la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic (1936-1938). VELASCO, Alberto; SUREDA, Marc (ed.) La salvaguarda del patrimoni religiós català durant la Guerra Civil Espanyola. Girona, Museu d’Art, 2017. pp. 82-96.  

 

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma (2017) “Els catalans de la cel·la 17”. Sàpiens, núm. 182, juny-2017, pp.40-46.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2017) La salvaguarda del patrimoni històric, artístic i científic de Catalunya (1936-1939). SOBREQUÉS, Jaume. (Dir.), DUEÑAS ITURBE, Oriol; MARTÍN BERBOIS, Josep Lluís (Ed).  A 80 anys del cop d’estat de Franco. Actes del Simposi “La Generalitat de Catalunya i la Guerra Civil (1936-1939)” celebrat a Barcelona l’1, 2 i 3 de desembre de 2016, Col·lecció “Referents”, 8. Memorial Democràtic de Catalunya – Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Barcelona.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2017) Girona, de la rereguarda a front terminal. Aspectes d’una ciutat en temps de guerra DUEÑAS ITURBE, Oriol; MARTÍN BERBOIS, Josep Lluís (eds). La Guerra Civil al territori. Lleida, Tarragona i Girona. Col·lecció “Referents”, 9. Memorial Democràtic de Catalunya – Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Barcelona, pp. 529-544.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2017) «Un gris verdós, clar, si l’ensopeguen, pot fer bonic». Biblioteques i guerra. una correspondència de Jordi Rubió i Balaguer amb Joan Subias i Galter (1927-1938). Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Núm. XXVIII (2017), p. 19-87. ISSN: 0213-6791. ISSN de l’edició electrònica: 2013-3995. http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/index

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2017) El cor i l’orgue de la Catedral de Girona entre dues visites pastorals (1930-1940), separades per una guerra. La salvaguarda del patrimoni religiós català durant la Guerra Civil espanyola, III Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya (Girona, 2015), Alberto Velasco I Marc Sureda (Ed) Museu d’art de Girona, Generalitat de Catalunya, Bisbat de Girona, Diputació de Girona, 2017, p. 98-127.

 

FONT, Jordi; GONZÁLEZ, David; MARQUÈS, Salomó; DOMÈNECH, Gemma (2016) “La memòria del exilio republicano a través de sus espacios: patrimonio, turismo y museos en el territorio catalán transfronterizo”. ARRIETA, Iñaki (ed.), Lugares de memoria. Donostia: Universidad del Pais Vasco – Euskal Herriko Unibersitatea.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2016) Joan Subias Galter (1897-1984). Dues vides i una guerra. Col·lecció: Publicacions de la Presidència. Sèrie major, 4. Editorial: IEC Ed. Institut d'Estudis Catalans. ISBN: 978-84-9965-335-8.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2016) Joan Subias Galter. Col·lecció Girona fotògrafs. Fotografia: fons Subias IEC, introducció: Ed. Ajuntament de Girona-AMR. ISBN: 978-84-8496-223-6

 

NADAL FARRERAS, Joaquim. (2016) “La revolució de la màquina d’escriure. Notes sobre La Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic de Girona (1936-1938 Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Núm. XXVII (2016), p. 207-234. ISSN: 0213-6791. ISSN de l’edició electrònica: 2013-3995.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim. (2016) “El convent de les Bernardes: exclaustració i restitució (1936-1939)”. Comunicació en el V Congrés d’Història de Girona “Monestirs i convents a Girona”, organitzat per l’Institut d’Estudis Gironins. Girona, Institut d’Estudis Gironins, 13 de novembre de 2015. Publicada a Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Volum LVII. Any 2016.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim. (Pròleg) (2016) “La vida trepidant de Jordi Tell”, Tell. El llop solitari de l’exili català, de Gemma Domènech i Casadevall. Barcelona, Duxelm editorial i ICRPC, 2015.

 

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. (2015), Tell. El llop solitari de l’exili català (1907-1991). Barcelona, Duxlem-ICRPC, 2015. ISBN 978-84-942868-0-3.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim; DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. (2015). Patrimoni i Guerra. Girona 1936-1940. Ajuntament de Girona.

Frase Negra