2a Jornada de Museologia. Col·leccions incòmodes: col·leccions colonials


L'ICRPC és nou membre de l'OPEI (Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial).


Exposiciones para la reconstrucción de la memoria


Infraestructures científiques i tècniques de l’ICRPC


IGUEMUS. El impacto de la guerra civil en la configuración de los museos en Catalunya.


The Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya


Projecte LIVHES: Living heritage for sustainable development.


CONTACT WITH US. CONTACT HERE


DO YOU KNOW HE ICRPC COLLECTION BOOKS? CLICK HERE!


VISIT OUR INSTAGRAM! CLICK HERE!

@ipatrimoni
Follow us on Twitter

Frase