ACTUALITAT

TORNAR
licrpc-selecciona-candidatstes-postdoctorals-per-optar-als-ajuts-juan-de-la-cierva-
04.01.2022 - OPORTUNITATS PER TREBALLAR COM A INVESTIGADOR A L'ICRPC

L'ICRPC selecciona candidats/tes postdoctorals per optar als ajuts Juan de la Cierva

Has obtingut el grau de doctor/a entre el dia 1 de gener del 2020 i el 31 de desembre del 2021?

 

Si reuneixes els requisits de la nova convocatòria Juan de la Cierva-Formación i vols optar a un contracte a l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), a través d'aquestes ajudes envia'ns el teu CV.

 

L'ICRPC seleccionarà els candidats i candidats a presentar a partir dels CV amb més possibilitats (segons els criteris d'avaluació de la convocatòria) i la vinculació del perfil de recerca dels investigadors i les investigadores amb les línies de Treball del centre.

 

Podeu enviar una carta de presentació i un CV a comunicacio@icrpc.cat abans del 23 de gener.

 

Si esteu interessats en desplegar un projecte de recerca a l’ICRPC, un CERCA especialitzat en Patrimoni Cultural, ara pots optar aun contracte de dos anys a través de la convocatòria Juan de la Cierva-Formación.

 

Els ajuts Juan de la Cierva-formación volen incentivar la contractació laboral, per part d’organismes de recerca o centres de I+D d’Espanya, d’investigadores i investigadors en possessió del grau de doctor per un període de dos anys, a fi que completin la seva formació investigadora postdoctoral en centres d’I+D espanyols diferents als centres en què van dur a terme la seva formació predoctoral.

 

Tipus de contracte: contracte postdoctoral, amb una durada de 2 anys i una retribució mínima de 25.350 € bruts anuals (salari brut anual).

 

Requisits: Les persones que hi vulguin participar han de complir el requisit d’estar en possessió del títol de doctor/a i haver-lo obtingut entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021, per al torn d’accés general i per al torn FJC-INIA-CCAA, o entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2021, per al torn d’accés de persones amb discapacitat igual o superior al 33 per cent, excepte si acrediten una causa d’interrupció conforme a la convocatòria.

 

Les sol·licituds de participació les presenten els centres de recerca, que hi inclouen les persones participants per a la seva incorporació als equips de recerca. La selecció es fonamenta en un procés de concurrència competitiva en base als mèrits curriculars i en l’historial cientificotècnic de l’equip de recerca en el qual es volen integrar, donant especial rellevància als mèrits relatius a l’investigador tutor o investigadora tutora.

 

L’ICRPC treballa, entre d’altres, en línies d’usos del patrimoni cultural, processos de patrimonialització, destrucció i salvaguarda del Patrimoni Cultural, memòria democràtica, art Barroc i del Renaixement, estudis de públics del Patrimoni Cultural, Turisme i Patrimoni o patrimoni immaterial.

 

Consulta la web de l’ICRPC www.icrpc.cat

 

L’ICRPC, a través de la Unitat de Projectes i Comunicació dona suport a la presentació de candidatures d’investigadores i investigadors durant el procés de tramitació.

 

 

La Agencia Estatal de Investigación ha publicat les bases reguladores. Consulteu les característiques en aquest enllaç.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21781.pdf

 

 

Frase Negra