UNITAT DE PROJECTES

Unitat de Projectes i Comunicació

La Unitat de Projectes i Comunicació coordina la implementació i gestió de projectes.  

 

Funcions:

  • Implementació i gestió de projectes de recerca i de transferència del coneixement.
  • Identificació d'oportunitats de finançament per a la recerca tant a nivell nacional com internacional.
  • Suport a les investigacions de l'ICRPC.
  • Coordinació de la comunicació de l’ICRPC. Gestió de continguts de la web i el blog de l’ICRPC, gestió de les xarxes socials del centre.

 

Per consultes vinculades a la Unitat de Projectes i Comunicació

EmailCONTACTA

Antoni Rojas Rabaneda

Cap de la Unitat de Projectes i Comunicació

 

arojas@icrpc.cat

comunicacio@icrpc.cat

Transferència del coneixement i Serveis externs

Els serveis de la Unitat de Projectes i Comunicació s’ofereixen a ens públics i entitats privades relacionades directament o indirecta amb el Patrimoni Cultural. Aquests serveis tenen com a valor afegit el profund coneixement del sector del patrimoni cultural per part de l'equip de l'ICRPC.

La Unitat ha coordinat des del naixement de l’ICRPC nombrosos projectes de transferència amb estudis de públic, anàlisis centrades en la valoració econòmica del patrimoni, inventaris, mapes digitals, l’adequació d’espais arqueològics i la conservació del patrimoni arquitectònic així com serveis d’assessorament i consultoria.

Transferència del coneixement i Serveis externs

Gestió de projectes

Identificació d'oportunitats de finançament per a la recerca tant a nivell nacional com internacional.

Gestió de projectes

Comunicació

Des de la Unitat de Projectes i Comunicació gestionem les eines de comunicació del centre.

Vista la nostra web

Segueix-nos a Linkedin

Tuiteja i comparteix amb nosaltres a @ipatrimoni

Visualitza les imatges de la nostra activitat a Instagram

Comunicació

Suport a la recerca

Des de la Unitat es dona suport a les recerques desenvolupades per l'ICRPC

Suport a la recerca

Socialització i comunicació de la recerca

La Unitat promou activitats de socialització del coneixement i comunicació científica

 

Dos exemples són els projectes Living Heritage i Bojos per l'Arqueologia

Socialització i comunicació de la recerca

Frase Negra