POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, CIF G17924978, Plaça de la Catedral 8, 3a planta, 17004 Girona. Tel. 972486158, comunicacio@icrpc.cat

 

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

La Fundació registra les dades per tenir constància de les persones que són receptores de la informació de les seves activitats, serveis i iniciatives. Permeten gestionar aquests enviaments. Aquesta informació s’envia exclusivament per correu electrònic.

 

Quant de temps es conserven les dades?

Les dades personals es conservaran mentre la persona destinatària no manifesti la seva voluntat de deixar de rebre la informació.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Les dades són objecte de tractament amb el consentiment de la persona receptora de la informació la qual en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment. En aquest cas les seves dades seran eliminades de forma immediata.

 

A qui es comuniquen les dades?

Les dades personals no es comuniquen a altres persones si no és amb el consentiment previ de la persona interessada, consentiment que hauria de constar de formular-se de manera explícita.

 

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la Fundació està tractant les seves dades personals. En cas afirmatiu es té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament i la finalitat a les que es destinen. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar- ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les.

En el cas de la subscripció a canals o serveis d’informació la supressió es fa immediatament després de rebre la sol·licitud de la persona interessada. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

 

Com es poden exercir o defensar els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Plaça de la Catedral, 8, 3a planta, 17004 Girona.

Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Frase Negra