EQUIP

Antoni Laporte Roselló

Llicenciat en Ciències Econòmiques, per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Màster en Gestió i Polítiques Culturals per la Universitat de Barcelona.

Director d’ARTImetria, Estratègies per a la Cultura, consultoria amb 24 anys d’experiència especialment en el camp del patrimoni cultural..

Ha assessorat a diverses institucions i administracions públiques en plans estratègics i de màrqueting, plans de comunicació, estudis de públic i programes de desenvolupament de turisme cultural. Ha dirigit estudis sobre economia de la cultura, especialment en el camp de la participació cultural i l’economia de les arts visuals.

Professor del Màster de Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona.

Professor del Màster de Gestió Cultural de la Universitat Internacional de Catalunya.

Professor del Diploma de Postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials de la UdG.

Professor de la Maestría en Gestión Cultural de la Universidda de Piura, Perú.

 

Així mateix ha donat cursos i conferències a la Universitat Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, de Castelló, de Castilla–La Mancha, de Girona, de les Illes Balears, de Lleida, Nacional de Colombia, de Navarra, de Niça–Sophia Antipolis, de Valladolid i de Vic, així com a les institucions següents: Ministerio de Cultura del Gobierno de España, Museo Thyssen-Bornemisza, la Junta de Andalucía, la Diputación Foral de Vizcaya, La Xunta y el Centro Unesco de Galicia, el Cabildo Insular de Tenerife, la Fundación Pedro Cabrera de Tenerife, la Fundació Ortega y Gasset de Madrid y de Buenos Aires y el Instituto de Cultura del Gobierno Peruano.

 

Membre de l’ICOM (http://icom.museum/), de l’associació de professionals de la gestió cultural de Catalunya (www.gestorcultural.org), del Cercle de Cultura (www.cercledecultura.org) i de la Visitor Studies Association (http://visitorstudies.org/) i del Foro de Estudios de Público (http://foroestudiosdepublico.org/index.html).

 

 

LLIBRES I ARTICLES:

 

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni; BOBES GONZÁLEZ, Joaquina; ULLED BERTRAN, Xavier (2021). Metodologías para el recuento de visitantes. Ediciones Trea, ISBN 978-84-18932-02-1.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni (2021) “Anàlisi i gestió de públics i planificació estratègica”, a LÓPEZ, Olga; LORÉS, Immaculada (coord.) Planificació estratègica de museus i centres patrimonials. Associació de Museòlegs de Catalunya, ISBN 978-84-09-30655-8.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni; BOBES GONZÁLEZ, Joaquina (2014), Manual de tiendas de museos. Ediciones Trea, ISBN 978-84-9704-757-9.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni; BOBES GONZÁLEZ, Joaquina (2015). “Museus franquícia”, MnemòsineRevista Catalana de Museologia, núm. 8, ISSN: 1698-109X.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni (2014), “Los museos vistos desde una consultoría. Más de quince años asesorando museos”, actes del Encuentro de museología, El profesional de museos: en busca de una definición. ICOM. ISSN: 2530-433X.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni (2014), “Los estudios de visitantes en museos: conocer para gestionar. CosmoCaixa, un ejemplo de buenas prácticas”, a ARRIETA, Iñaki (ed.) La sociedad ante los museos. Públicos, usuarios y comunidades. Universidad del País Vasco, ISBN 978-84-9082-046-9.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni (2010). “Xarxes de museus, una oportunitat”, Capcorral, la revista del Museu Comarcal de Cervera, núm. 5.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni (2009). “Les enquestes als usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya: comentaris metodològics”, BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 23, ISSN 1575-5886.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni (2008) “El nou Museu Catalònia, una oportunitat”, L’Avenç, núm. 333.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni (2004). “El coneixement i la imatge dels arxius a Catalunya”, a Lligall, núm. 22, 2004.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni; BOBES GONZÁLEZ, Joaquina (2004). “Las promociones especiales dentro de la estrategia de marketing. El caso del Articket”, a FONT, Josep (ed.), Casos de turismo cultural, Ariel, Barcelona.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni; BOBES GONZÁLEZ, Joaquina (2003). “El Pla director dels espais de la batalla de l'Ebre”, MnemòsineRevista Catalana de Museologia, núm. 1.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni (2002). “La estimación de visitantes: entre la ciencia y la magia. El caso de los restos arqueológicos del Born de Barcelona”, Actes del II Congrés Internacional sobre Museïtzació de Jaciments Arqueològics. Nous conceptes i estratègies de gestió i comunicació. museu d’Història de la Ciutat, Barcelona.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni (2001). “El análisis de los públicos como instrumento de gestión: El Centro Cultural de la Fundación “la Caixa”” a BONET, Lluís; CASTAÑÉ, Xavier; FONT, Josep (ed.), Gestión de proyectos culturales, Ariel Practicum.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni; LÓPEZ TOLOSANA, Montse (2001). “Les études de muséologie en Espagne”, a ALLARD Michel; LEFEBVRE Bernard (ed.), La formation en muséologie et en éducation muséale à travers le monde, Éditions MultiMondes.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni (1997). “Les professions de les arts plàstiques”, a Les professions de la cultura, Institut Català de Noves Professions.

LAPORTE ROSELLÓ, Antoni (1994). "La resposta del públic a l'Any Miró" a Memòria de l'Any Miró, Fundació Miró.

 

Director dels informes:

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, España (2016), Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en el público de los museos. Laboratorio Permanente de Público de Museos. Secretaría General Técnica. NIPO: 822-22-002-4

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, España (2012), Conociendo a todos los públicos. ¿Qué imágenes se asocian a los museos? Laboratorio Permanente de Público de Museos. Secretaría General Técnica. NIPO: 030-12-330-1.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, España (2016), Conociendo a todos los públicos. Un análisis de la visita al museo en familia. Laboratorio Permanente de Público de Museos. Secretaría General Técnica. NIPO (electrónico): 030-16-641-1.

    PUBLICACIONS RESULTANTS DE CONGRESSOS (AMB AVALUACIÓ EXTERNA)  

    LLIBRES  

Frase Negra