EQUIP

Antoni Rojas Rabaneda

Responsable de la Unitat de Projectes i Comunicació de l'ICRPC des de l'any 2007. Està especialitzat en la implementació i gestió de projectes en l'àmbit del patrimoni cultural. Disposa d'un ampli coneixement de programes europeus de finançament de la recerca. Ha participat en el disseny i la implementació de nombrosos projectes de recerca i transferència sobre usos del patrimoni, estudis de públic, plans directors per a equipaments culturals, redacció d'informes històrics i arqueològics i de valoració patrimonial, anàlisi de dades o inventaris del patrimoni.

En el camp de la recerca treballa en dues línies diferenciades. En primer lloc és arqueòleg especialitzat en la cultura ibèrica, tema de la seva tesi doctoral, i ha estat director d'intervencions arqueològiques en jaciments a Catalunya. En segon lloc, treballa en l'àmbit dels usos del patrimoni i processos de patrimonialització. Ha participat en diversos projectes competitius I+D i ha format part de d'equips de grups de recerca. És membre del Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya (GRE 2014 SGR 772) i del Grup de recerca Arqueologia i Prehistòria, del Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria i de l'Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona. En el camp de la docència universitària ha impartit l’assignatura "Protohistòria de la península ibèrica" com a professor associat de la Universitat de Girona.

En l'àmbit de les TIC i la comunicació disposa de formació especialitzada en l'ús xarxes socials a nivell corporatiu i en la difusió de la recerca. Coordina els continguts del web i blog i la gestió de les xarxes socials de l’ICRPC.

En l'àmbit de la comunicació i socialització de la recerca ha coordinat i participat en projectes com #Living Heritage! ,Bojos per l'Arqueologia o Digibers i ha impartit conferències divulgatives.

    PUBLICACIONS  

Frase Negra