Diploma de postgrau en direcció estratègica de Museus i centres patrimonials


Màster en Patrimoni de la UdG


Conveni transfronter. Projecte europeu Patrimc@t

Frase