#2jornadaOPPCC
#2jornadaOPPCC Jornada ”Coneixent els públics virtuals dels museus”


La ciudad y el mar. ICRPC Llibres, 15.Projecte: Diplomatari de Sant Martí Vell

New master on Heritage
New master on Heritage Entreu al vídeo del màster!


Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC)

Project I+D CIMAR
Project I+D CIMAR The City and the Sea.
The heritage of port areas

#ipatrimoni
#ipatrimoni ICRPC in networks

Frase