NEWS

BACK
oferta-de-treball-cap-dadministracio
27.02.2023 - Opportunity to work as a researcher in ICRPC

OFERTA DE TREBALL. Cap d’Administració

L’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC-CERCA) convida a presentar candidatures per a la posició d’un/a Cap d’Administració.

 

Funcions del lloc de treball

-          Gestió econòmica, comptable i pressupostària.

-          Gestió dels fons rebuts i preparació de les memòries econòmiques anuals.

-          Tramitació de les justificacions econòmiques dels projectes rebuts a les diferents administracions.

-          Organització administrativa de l’Institut. Execució dels contractes d’obres, serveis i subministres segons les lleis vigents de contractació pública i la gestió dels proveïdors. 

-          Redacció convenis.

-          Gestió interna dels recursos humans.

 

Requisits:

-          Titulació: llicenciatura o grau en Ciències Econòmiques, Comptabilitat i Finances, ADE o similars.

-          Domini de les eines ofimàtiques.

-          Nivell C1 de català.

-          Experiència en gestió administrativa.

-          Coneixement llengua anglesa.

 

Es valorarà:

-          Formació en el sector públic.

-          Formació en Direcció i gestió de fundacions i altres entitats no lucratives.

-          Màster en gestió d’empreses o similars.

-          Coneixement d’idiome.s

 

S’ofereix:

-          Incorporació immediata.

-          Jornada completa de 37’5 hores setmanals.

 

Documentació i termini de presentació

-          Les persones interessades que reuneixen els requisits poden presentar la seva sol·licitud per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça icrpc@icrpc.cat de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural.

-          Les sol·licituds han d’incloure:

  • Carta de motivació (pdf)
  • Curriculum vitae (pdf)

-          El termini de presentació finalitzarà el dia 20 de març a les 15h.

 

Procediment de selecció:

-          1a Fase: valoració de mèrits. En aquesta fase la Comissió de Selecció valorarà la formació i experiència professional de les persones aspirants que compleixin els requisits. Els aspirants amb una major adequació curricular a les necessitats del lloc de treball passaran a la 2a Fase.

-          2a Fase: entrevistes. En aquesta fase, la Comissió de Selecció realitzarà una entrevista a les persones aspirants.

 

Resolució del procediment de selecció:

-          El procediment de selecció es durà a terme en els 30 dies naturals següents  al tancament de l’admissió de sol·licituds.

 

 

Informació bàsica sobre el tractament de dades personal.

-          El responsable del tractament de les dades és l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), amb adreça a la plaça de la Catedral 8. 3a planta 17004 Girona, CIF G-17924978, telèfon 972486158 i adreça de correu electrònic icrpc@icrpc.cat.

-          Les dades personals de les sol·licituds seran tractades amb la finalitat de realitzar tots els procediments necessaris per a tramitar les sol·licituds i gestionar el procés d’avaluació i selecció.

 

Girona, 27 de febrer de 2023

 

Podeu obtenir aquesta convocatòria en pdf en el document descarregable.

Frase Negra