CONSELL ASSESSOR

Dacia Viejo-Rose

Dacia Viejo-Rose

Directora del Cambridge Heritage Research Center, que va cofundar juntament amb el MPhil in Heritage Studies. Després d'estudiar Ciències Polítiques, va treballar a la UNESCO (París, 2000-2002) moment en què es va interessar per primera vegada per la relació entre el patrimoni cultural i la violència. El seu treball se centra a investigar com el patrimoni cultural pot ser un vector de violència, tant com a objectiu i instrument, i una eina de reparacions a la violència cultural. Entre els seus llibres s'inclouen Reconstructing Spain: Cultural Heritage and Memory after Civil War (Sussex Academic Press, 2013) i els volums coeditats War and Cultural Heritage (Cambridge University Press, 2015) i Memorials in the Aftermath of War (Palgrave 2019).

https://www.arch.cam.ac.uk/directory/dv230

Frase Negra