PROJECTES

Descripció

Els enfrontaments bèl·lics probablement són la causa més important de desperfectes en el patrimoni arquitectònic i artístic, i la Guerra Civil espanyola no en va ser una excepció. Més enllà d’elaborar un inventari dels efectes devastadors que va suposar la Guerra Civil per al patrimoni artístic català, aquest treball té per objectiu replantejar la interpretació partidista que la historiografia tradicional ha fet de les pèrdues artístiques. Sense menystenir les accions perpetrades per una part del bàndol republicà i que varen suposar pèrdues lamentables per al nostre patrimoni, no es pot obviar l’actuació de les institucions catalanes, tant per aturar les accions de vandalisme com el zel amb què després varen protegir arxius i obres d’art, organitzant dificultosos trasllats a mesura que el front avançava. Aquest paper de salvaguarda del patrimoni no tan sols fou ocultat durant la postguerra, sinó que les accions de les institucions catalanes es varen tergiversar fins acusar la República d’haver practicat espoliacions.

projectes_propis/DESTRUCCIO_1.jpg

Objectius

Inventariar les principals pèrdues de patrimoni artístic i arquitectònic a la demarcació de Girona durant la Guerra Civil.

Estudiar el paper del govern de la República en la salvaguarda del patrimoni artístic català.

Analitzar la interpretació que la historiografia tradicional ha elaborat sobre les pèrdues produïdes durant el conflicte bèl·lic.

projectes_propis/DESTRUCCIO_2.JPG

Metodologia i pla de treball

Anàlisi dels inventaris redactats des de les parròquies de les pèrdues produïdes durant el conflicte bèl·lic i, paral·lelament, del fons de la Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la Província de Girona i de la Generalitat Republicana.

Recopilació dels estudis publicats entorn a la protecció i destrucció del patrimoni artístic català.

projectes_propis/DESTRUCCIO_3.JPG

Frase Negra