PROJECTES

Descripció

Els enfrontaments bèl·lics probablement són la causa més important de desperfectes en el patrimoni arquitectònic i artístic, i la Guerra Civil espanyola no en va ser una excepció. Més enllà d’elaborar un inventari dels efectes devastadors que va suposar la Guerra Civil per al patrimoni artístic català, aquest treball té per objectiu replantejar la interpretació partidista que la historiografia tradicional ha fet de les pèrdues artístiques. Sense menystenir les accions perpetrades per una part del bàndol republicà i que varen suposar pèrdues lamentables per al nostre patrimoni, no es pot obviar l’actuació de les institucions catalanes, tant per aturar les accions de vandalisme com el zel amb què després varen protegir arxius i obres d’art, organitzant dificultosos trasllats a mesura que el front avançava. Aquest paper de salvaguarda del patrimoni no tan sols fou ocultat durant la postguerra, sinó que les accions de les institucions catalanes es varen tergiversar fins acusar la República d’haver practicat espoliacions.

projectes_propis/DESTRUCCIO_1.jpg

Objectius

Inventariar les principals pèrdues de patrimoni artístic i arquitectònic a la demarcació de Girona durant la Guerra Civil.

Estudiar el paper del govern de la República en la salvaguarda del patrimoni artístic català.

Analitzar la interpretació que la historiografia tradicional ha elaborat sobre les pèrdues produïdes durant el conflicte bèl·lic.

projectes_propis/DESTRUCCIO_2.JPG

Metodologia i pla de treball

Anàlisi dels inventaris redactats des de les parròquies de les pèrdues produïdes durant el conflicte bèl·lic i, paral·lelament, del fons de la Comissió de Monuments Històrics i Artístics de la Província de Girona i de la Generalitat Republicana.

Recopilació dels estudis publicats entorn a la protecció i destrucció del patrimoni artístic català.

projectes_propis/DESTRUCCIO_3.JPG

Bibliografia generada

 

BLASI BOHER, Alexandre (2021) Les Agendes del tinent Blasi (1939-1942) Domènech i Casadevall, G, Nadal i Farreras, J; Serrano Jiménez, M (Ed). Edició de textos: Miquel Serrano Jiménez. Transcripció de textos: Alexandre Blasi Damer, Miquel Serrano Jiménez. Barcelona, Generalitat de Catalunya, Memorial Democràtic de Catalunya. Col·lecció Memòries, 6. ISBN: 978-84-18601-57-6.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2021) Girona, 1939: porta de l'exili. Escrits del final de la Guerra Civil. L’Avenç. 

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2021) Noms d'una vida. Pagès editors. ISBN: 978-84-1303-249-8

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2021) “Josep Pallach Carolà i la socialdemocracia a Catalunya” 63-70. Josep Pallach, 100 anys. Un llegat encara actual. ISBN: 978-84-123324-3-8. Curbet Edicions.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2021) Pròleg a la publicació “E ZAMORA, J.E. Els arxius catalans deurant la Segona República i la Guerra Civil”. Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. ISBN: 9788418601606.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2021) Girona, 1939: porta de l'exili. Escrits del final de la Guerra Civil. L’Avenç.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2021) Noms d’una vida, Editorial Pagès.

 

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma; MARQUES, Salomó; MURIÀ, José M.; PELEGRINA, Angélica (2021) Segundo diccionario de los Catalanes de México. México: El Colegio de Jalisco – Institut d’Estudis Catalans – Miguel Ángel Porrúa. ISBN: 978-607-524-432-7 

 

 

DOMÈNECH i CASADEVALL, Gemma (2020) “Arte en prisión. Jordi Tell en el penal de A Coruña”. QUINTANA Revista de Estudos do Departamento de Historia da Arte. Universidade de Santiago de Compostela, núm.1, núm.19, 1-17. ISSN 1579-7414.

 

DOMÉNECH CASADEVALL, Gemma (2020) “El largo exilio el arquitecto catalán Jordi Tell i Novellas”, 31-46. CABAÑA, M, MURGA, I; PUIG-SAMPER, M.A; SÁNCHEX, A. (Eds). Arte, ciencia y pensamiento del exilio republicano español de 1939. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las cortes y memoria democrática. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. NIPO: 08920012X (En línea/PDF) 089200135 (En papel). ISBN: 978-84-7471-143-1.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2018) República i Guerra Civil a Girona. Estudis i documents. Col·lecció ICRPC Llibres 17. Documenta Universitaria-ICRPC. 978-84-9984-444-2.

 

DOMÈNECH i CASADEVALL, Gemma (2018). “La salvaguarda del patrimonio cultural catalán en imágenes”. COLORADO CASTALLARY, Arturo (ed.), Patrimonio cultural, guerra civil y posguerra. Madrid, Editorial Fragua. ISBN: 9788470748127. pp. 559-573. 

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2018) Pròleg del llibre Patrimonio confiscado. La incautación y el éxodo de colecciones de arte privades en Barcelona durante la Guerra Civil (1936-1939), de Yolanda Carrasco. Editorial Base, 9-12.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2018) Art i guerra civil. Un informe d’urgència de Pere Pujol Casademont sobre el patrimoni gironí (5 d’agost de 1936). Butlletí de la societat catalana d’estudis històrics. Filial de l’Institut d’Estudis Catalans. XXIX, 2018, 409-438.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2018). “El escudo del arte. Protección e itinerancia durante la Guerra Civil en Cataluña (1936-1939)”. COLORADO CASTALLARY, Arturo (ed.), Patrimonio cultural, guerra civil y posguerra. Madrid, Editorial Fragua. ISBN: 9788470748127. pp. 71-96. 

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2018) Una altra carta inèdita de Joan Subias Galter a Salvador Dalí Domènech. Revista de Catalunya, 2018, núm. 301, p. 129-139. ISSN: 0213-5876.

 

SOLIAS, I. (2018) Vicissituds de la col·lecció d’art de Francesc d’Assís. Cambó I Batlle dureant el seu exili (1936-1947). Col·leccionistes que han fet museus 2017. Museu Nacional d’Art de Catalunya.

 

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma (2017). “La destrucció i el salvament del patrimoni”. DUEÑAS ITURBE, Oriol; MARTÍN BERBOIS, Josep Lluís (eds). La Guerra Civil al territori. Lleida, Tarragona i Girona. Col·lecció “Referents”,9. Barcelona. Memorial Democràtic de Catalunya – Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, pp. 529-544.

 

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma (2017). “La protecció del patrimoni de l’Església de Girona a través de la Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic (1936-1938). VELASCO, Alberto; SUREDA, Marc (ed.) La salvaguarda del patrimoni religiós català durant la Guerra Civil Espanyola. Girona, Museu d’Art, 2017. pp. 82-96.  

 

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma (2017) “Els catalans de la cel·la 17”. Sàpiens, núm. 182, juny-2017, pp.40-46.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2017) La salvaguarda del patrimoni històric, artístic i científic de Catalunya (1936-1939). SOBREQUÉS, Jaume. (Dir.), DUEÑAS ITURBE, Oriol; MARTÍN BERBOIS, Josep Lluís (Ed).  A 80 anys del cop d’estat de Franco. Actes del Simposi “La Generalitat de Catalunya i la Guerra Civil (1936-1939)” celebrat a Barcelona l’1, 2 i 3 de desembre de 2016, Col·lecció “Referents”, 8. Memorial Democràtic de Catalunya – Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Barcelona.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2017) Girona, de la rereguarda a front terminal. Aspectes d’una ciutat en temps de guerra DUEÑAS ITURBE, Oriol; MARTÍN BERBOIS, Josep Lluís (eds). La Guerra Civil al territori. Lleida, Tarragona i Girona. Col·lecció “Referents”, 9. Memorial Democràtic de Catalunya – Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Barcelona, pp. 529-544.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2017) «Un gris verdós, clar, si l’ensopeguen, pot fer bonic». Biblioteques i guerra. una correspondència de Jordi Rubió i Balaguer amb Joan Subias i Galter (1927-1938). Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Núm. XXVIII (2017), p. 19-87. ISSN: 0213-6791. ISSN de l’edició electrònica: 2013-3995. http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/index

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2017) El cor i l’orgue de la Catedral de Girona entre dues visites pastorals (1930-1940), separades per una guerra. La salvaguarda del patrimoni religiós català durant la Guerra Civil espanyola, III Jornada Museus i Patrimoni de l’Església a Catalunya (Girona, 2015), Alberto Velasco I Marc Sureda (Ed) Museu d’art de Girona, Generalitat de Catalunya, Bisbat de Girona, Diputació de Girona, 2017, p. 98-127.

 

FONT, Jordi; GONZÁLEZ, David; MARQUÈS, Salomó; DOMÈNECH, Gemma (2016) “La memòria del exilio republicano a través de sus espacios: patrimonio, turismo y museos en el territorio catalán transfronterizo”. ARRIETA, Iñaki (ed.), Lugares de memoria. Donostia: Universidad del Pais Vasco – Euskal Herriko Unibersitatea.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2016) Joan Subias Galter (1897-1984). Dues vides i una guerra. Col·lecció: Publicacions de la Presidència. Sèrie major, 4. Editorial: IEC Ed. Institut d'Estudis Catalans. ISBN: 978-84-9965-335-8.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim (2016) Joan Subias Galter. Col·lecció Girona fotògrafs. Fotografia: fons Subias IEC, introducció: Ed. Ajuntament de Girona-AMR. ISBN: 978-84-8496-223-6

 

NADAL FARRERAS, Joaquim. (2016) “La revolució de la màquina d’escriure. Notes sobre La Comissió del Patrimoni Artístic i Arqueològic de Girona (1936-1938 Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Núm. XXVII (2016), p. 207-234. ISSN: 0213-6791. ISSN de l’edició electrònica: 2013-3995.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim. (2016) “El convent de les Bernardes: exclaustració i restitució (1936-1939)”. Comunicació en el V Congrés d’Història de Girona “Monestirs i convents a Girona”, organitzat per l’Institut d’Estudis Gironins. Girona, Institut d’Estudis Gironins, 13 de novembre de 2015. Publicada a Annals de l’Institut d’Estudis Gironins. Volum LVII. Any 2016.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim. (Pròleg) (2016) “La vida trepidant de Jordi Tell”, Tell. El llop solitari de l’exili català, de Gemma Domènech i Casadevall. Barcelona, Duxelm editorial i ICRPC, 2015.

 

DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. (2015), Tell. El llop solitari de l’exili català (1907-1991). Barcelona, Duxlem-ICRPC, 2015. ISBN 978-84-942868-0-3.

 

NADAL FARRERAS, Joaquim; DOMÈNECH CASADEVALL, Gemma. (2015). Patrimoni i Guerra. Girona 1936-1940. Ajuntament de Girona.

Frase Negra