PROJECTS

BACK
Art del Barroc a Les Valls de L’alt Pirineu Català
PROJECTES TRANSFERÈNCIA

Art del Barroc a Les Valls de L’alt Pirineu Català

Investigador: Adrià Vázquez


PRESENTACIÓ

El projecte sobre l’art del barroc a les Valls de l’Alt Pirineu Català, que es durà a terme durant la primavera-estiu del 2023, és beneficiària de la primera convocatòria de beques “Salvador Grau i Tort” del Parc Natural de l’Alt Pirineu a través de l’Observatori de Recerca.

Març 2023 ‒ Juliol 2023

DESCRIPCIÓ

El projecte es proposa endinsar-se en un període molt desconegut de la història de l’art i de la cultura al Pirineu, coneixedors, però, que cada temple parroquial i cada retaule són una invitació a emprendre un viatge temporal cap els segles XVI, XVII i XVIII. Sabedors que com altres territoris del Principat de Catalunya l’empremta d’aquesta època en el patrimoni i en el paisatge va ser profunda i durable, i que el seu estudi no sols és una iniciativa interessant sinó també necessària si volem entendre la història, el patrimoni i el paisatge d’aquest territori. Fins i tot si volem aportar un nou argument cultural que enriqueixi les experiències dels visitants de les valls, tan atractiva com la que poden proporcionar la natura pirinenca o la visita i les activitats exemplars d’ institucions com l’Ecomuseu.

 

El projecte que es vol dur a terme proposa l’estudi del patrimoni artístic de les valls pirinenques que conformen el Parc de l’Alt Pirineu s’integra en el context dels estudis més amplis del grup de recerca Reflejos de lo Sagrado. El ciclo del retablo en Cataluña, del final de la Edad Media al Academicismo. Modelos, fortuna patrimonial y perspectiva de genero, que aspira a la reconstrucció del cicle del retaule a Catalunya des de finals del segle XIV fins a la seva dissolució a causa de l’extensió dels ideals estètics de l’Academicisme. Aquestes informacions que serviran alhora per analitzar les peripècies patrimonials dels objectes artístics en el context pirinenc durant les destruccions de l’any 1936.

 

Una iniciativa que pretén fer l’exercici de rememorar aquell petit univers dinàmic i vital per a descobrir episodis decisius del nucli de la vida social i religiosa de les valls, investigant els escenaris des d’on la societat de l’època explicava les seves conviccions religioses, la seva relació amb allò sobrenatural en una etapa, destaquem-ho, en què el més enllà determinava el cicle de la vida quotidiana. Hem de tenir present que la construcció d’una església o el muntatge d’un retaule culminava una laboriosa empresa col·lectiva nascuda d’un acord de la mateixa població, d’un ofici o d’una corporació. I solia ser fruit d’iniciatives viscudes i participatives, ja fos per part de tota la comunitat parroquial o local, o de tota una comunitat, com ara pagesos i ramaders forts, menestrals, pastors o pagesos d’economia precària, o, també, de rectors que dedicaven part de la seva petita fortuna o de les seves rendes a la cura i embelliment d’un altar, és a dir, a la promoció d’una devoció. 

METODOLOGIA

El projecte que es pretén desenvolupar consta de dues tasques principals.

La primera té per objectiu fer un escrutini complet i fotografiar tota la producció artística dels segles XVI-XVIII. Això comportarà el desplaçament al llarg de tot el territori i l’accés als diversos edificis, per la qual cosa requerirà contactar amb les parròquies corresponents i establir un itinerari que permeti, de la manera més àgil possible, recórrer totes les valls de la zona.

La segona tasca a desenvolupar ‒a realitzar entre tots els membres de l’equip de recerca‒ es centrarà en realitzar una primera temptativa de buidatge documental als arxius del territori. En aquest cas es durà a terme, d’entrada, a l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà (ACPS), com a seu on s’hi conserva el fons documental del districte notarial de Sort i, dins d’aquest, el de Tírvia, Rialp i Esterri d’Àneu. El buidatge dels llibres notarials pot abastir-nos de noves informacions relatives a la producció artística d’aquell període, especialment del segle XVIII. En paral·lel, també s’efectuarà una recerca a l’arxiu Capitular de la Seu d’Urgell (ACU), bisbat que aplega totes i cadascuna de les parròquies circumscrites al Parc.

Finalment, també es mirarà de dur la recerca en aquells fons documentals de caràcter privat que s’hagin pogut conservar, mirant d’enriquir les informacions relatives al patrimoni cultural de les valls de l’Alt Pirineu, així com de l’arxiu Històric de les Valls d’Àneu.

Frase Negra