PROJECTS

BACK
Patrimc@t project
COMPETITIVE PROJECTS

Patrimc@t project

Projecte Patrimc@t. Assessorament en el marc del conveni a tres parts entre el País d'Art i d'Història Transfronterer de les Valls Catalanes del Tec i del Ter, la Universitat de Perpinyà Via Domitia i l'ICRPC. Es realitza en el marc del projecte del programa Interreg POCTEFA i el projecte Patrimc@t. Coordinació: País d'Art i d'Història. Import: 7.000 €

 

El projecte PATRIMC@T està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020). L´objectiu del POCTEFA es reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. El seu ajut es concentra en el desenvolupament d´activitats econòmiques, socials i medioambientals transfrontereres a través d´estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible. 

 

Algunes dades tècniques del projecte PATRIMC@T. 
 

NOM DEL CAP DE FILES:

Groupement Européen de Coopération Territorial Pays d'Art et d'Histoire

 

EIX PRIORITARI:

Promoure la protecció, la valorització i l'ús sostenible dels recursos naturals.

 

PRIORITAT D'INVERSIÓ:

Conservació, protecció, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural.

 

OBJETIU ESPECÍFIC:

Valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament.

 

RESUM DEL PROJECTE:

El País d'Art i Història (PAH de les valls catalanes del Tech i del Ter és des de 2015 una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), entitat amb personalitat jurídica pròpia. 5 anys després d'obtenir el segell del Ministeri de Cultura francès i gràcies a la professionalització dels agents de gestió i animació territorial del patrimoni, el PAH està en condicions de participar en un programa de desenvolupament d'actuacions per l'assoliment de la missió d'un "País d'Art i Història". Patrimc@t és, doncs, la materialització de l'etiqueta PAH en el territori.

 

Així doncs, el projecte té com a principal objectiu:

  • Crear una xarxa de localitzacions del patrimoni i unes rutes d'interpretació del mateix per als locals, els visitants i el públic jove.
  • Contribuir al desenvolupament econòmic d'una zona rural mitjançant la creació d'una oferta professional comuna durant tot l'any.
  • Reforçar els agents professionals de la cultura i el turisme mitjançant el desenvolupament de noves activitats i l'accés als recursos professionals,

 

La etiqueta del PAH adquireix doncs una nova dimensió amb una eina de gestió transfronterera (AECT) i el projecte Patrimc@t (execució operativa).

 

Així doncs, el País d'Art i Història pretén:

  • Ser un laboratori per a l'aplicació i adaptació dels dispositius nacionals a escala transfronterera
  • Obrir un nou marc metodològic per a la gestió i la millora del patrimoni comú.

 

SOCIS DEL PROJECTE

Groupement Européen de Coopération Territorial Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter - GECT, Commune Arles-sur-Tech, Ajuntament de Camprodon, Commune Le Boulou, Commune Maureillas- Las-Illas, Ajuntament de Molló, Commune Prats-de-Mollo-La-Preste, Commune Reynés, Commune Saint-Laurent de- Cerdans, Ajuntament de Sant Pau de Segúries, Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, Commune Serralongue, Ajuntament de Setcases, Ajuntament de Vilallonga de Ter, Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Camprodon (Occitanie /Catalunya)

Frase Negra