PROJECTS

BACK
Suport a la redacció del pla de patrimoni de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)
PROJECTES TRANSFERÈNCIA

Suport a la redacció del pla de patrimoni de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Support for the drafting of the Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) heritage plan and the proposal of a methodology to establish guidelines for action in the historical heritage of Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Coordination: Carles Gorini, Joaquim Nadal, Eduard Caballé. Period: 2020-2021. Coordination: Carles Gorini, Joaquim Nadal, Eduard Caballé. Amount: € 12,000.

 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és hereva d’un ric patrimoni cultural que es relaciona amb la història dels antics ferrocarrils de via estreta, a Catalunya. Unes ferrocarrils que havia promogut la iniciativa privada i que van ser traspassats a l’Estat, en la dècada dels anys 70 del segle XX, que els va cedir a la Generalitat de Catalunya, el 1979. El projecte persegueix l’establiment d’una metodologia de treball que faci possible la identificació i valoració dels elements que procedeixen de les antigues companyies ferroviàries i que actualment encara es troben en us en les explotacions d’FGC. A partir de la identificació i valoració es proposa un pla d’actuacions que consisteix en una segmentació del patrimoni en seccions d’anàlisi i inventari, fet amb criteris que combinen factors històrics i factors geogràfics i ambientals. Finalment, es proposa un calendari i unes fitxes, que es despleguen en onze unitats de treball.

Frase Negra