TRANSPARÈNCIA

TRANSPARÈNCIA

  TRANSPARÈNCIA

 • Comptes auditats 2011 (Comptes anuals informe d'auditoria amb la relació d'ajuts i subvencions rebudes)  
 • Comptes auditats 2012 (Comptes anuals informe d'auditoria amb la relació d'ajuts i subvencions rebudes)  
 • Comptes auditats 2013 (Comptes anuals informe d'auditoria amb la relació d'ajuts i subvencions rebudes)  
 • Comptes auditats 2014 (Comptes anuals informe d'auditoria amb la relació d'ajuts i subvencions rebudes)  
 • Comptes auditats 2015 (Comptes anuals informe d'auditoria amb la relació d'ajuts i subvencions rebudes)  
 • Comptes auditats 2016 (Comptes anuals informe d'auditoria amb la relació d'ajuts i subvencions rebudes)  
 • Comptes auditats 2017 (Comptes anuals informe d'auditoria amb la relació d'ajuts i subvencions rebudes)  
 • Comptes auditats 2018 (Comptes anuals informe d'auditoria amb la relació d'ajuts i subvencions rebudes)  
 • Comptes auditats 2019 (Comptes anuals informe d'auditoria amb la relació d'ajuts i subvencions rebudes)  
 • Estatuts i número de registre 2377 de l'ICRPC  
 • Patronat (òrgan de govern)  
 • Organigrama ICRPC (Direccció, gestió i investigació de l'entitat)  
 • Memòries anuals (Pla anual d'activitats)  
 • Missió  
 • Retribucions d'organs de direcció i de govern. Els organs de govern i direcció no perceben sous per les seves funcions
 • Ajuts i subvencions  
 • Contractes i convenis  
 • Nota legal  
 • Institut universitari adscrit  
 • Consell científic assessor  
 • Catàleg de procediments (L'ICRPC no en disposa)
 • Procediments i actuacions jurídiques  
 • Cartera de serveis. (En construcció)
 • Perfil del contractant  
 • Informació i contacte  

Frase Negra